Ansökan

 

Viktigt inför ansökan till läsåret 2020-2021:

  • Innan du börjar, läs noga igenom vårt Reglemente och texten för de olika stipendierna under rubriken Våra stipendier ovan. 
  • Du som vårdnadshavare/kontaktperson vid skolförening måste först skapa ett konto genom att klicka på den blå knappen ovan. Ange din mailadress och ett valfritt lösenord för att komma åt våra digitala ansökningsformulär. OBS! Kontot får inte skapas i den studerandes namn. Skolföreningar måste skapa konto i föreningens namn. 
  • Du kan när som helst avbryta ifyllandet av ansökan. Texten du fyllt i sparas och du kan fortsätta fylla i ansökan vid ett senare tillfälle.
  • Vi kommer att efterfråga följande bilagor (pdf alternativt jpg): kopia på svenskt pass för den studerande och en vårdnadshavare samt senaste skolbetyg eller aktuellt intyg från skolan att den studerande är elev i skolan. För ansökan Stipendium för svensk skolförening behövs ingen bilaga. För ansökan Stipendium för intensivkurs i svenska behövs endast passkopior, ej skolbetyg/-intyg.
  • Ansökan är öppen fram till och med den 31 mars. OBS! Vi tar inte emot ansökningar efter detta datum.
  • Om du behöver hjälp vid ifyllandet av ansökan kontakta oss per mail på maud@stipfond.se eller ulrika@stipfond.se