ansökAN

 

Viktigt inför ansökan till läsåret 2019-2020:

  • Stipendieansökan kan endast göras i vårt digitala ansökningssystem. Du som vårdnadshavare/kontaktperson vid skolförening måste först skapa ett konto genom att ange din mailadress och ett valfritt lösenord för att komma åt våra digitala ansökningsformulär. 
  • Du kan när som helst avbryta ifyllandet av ansökan- texten du fyllt i sparas och du kan fortsätta fylla i ansökan vid ett senare tillfälle.
  • Vi kommer att efterfråga följande bilagor (pdf alternativt jpg): svenskt pass för den studerande och en vårdnadshavare samt senaste skolbetyg eller aktuellt intyg från skolan att den studerande är elev i skolan. För ansökan Stipendium för svensk skolförening behövs ingen bilaga. För ansökan Stipendium för intensivkurs i svenska behövs endast passkopior, ej skolbetyg/-intyg.
  • Ansökningsblanketten Ansökan om fortsättningsstipendium har tagits bort. Vi hänvisar till vår vanliga stipendieansökan för studier vid svensk skola eller utlandsskola.
  • Ansökan är öppen fram till och med den 28 april (förlängt datum). OBS! Vi tar inte emot ansökningar efter detta datum.
  • Om du behöver hjälp vid ifyllandet av ansökan kontakta supporten på +46(0)10-138 88 29 eller maila support@sbsmanager.se