Intensivkurser i sverige – sommarstipendier

Studenter samtalar på skola

Vi beviljar stipendier för sommarkurser i svenska till ungdomar från 12-23 år. Familjen ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare. I ansökan ska svenskt medborgarskap styrkas av passkopior (bifogade pdf eller jpeg) för både vårdnadshavare och den studerande. Vi kan också acceptera intyg om svenskt medborgarskap.

Stipendier för sommarkurser beviljas för kurser på minst 2 veckor med högst 2.000 kr/vecka.

I slutet av juni kommer alla som har sökt stipendium att få ett mail från oss med besked om stipendium har beviljats eller inte. Under hösten kommer alla som har blivit beviljade stipendium att få ett mail med begäran om kontouppgifter. Utbetalning av stipendiet görs senare under hösten när vi har kontrollerat med respektive kursanordnare vilka elever som deltagit eller inte deltagit i kurserna.

OBS! Om eleven/den studerande av någon anledning inte har deltagit i sommarkurs vill vi att ni snarast meddelar detta till vårt kansli maud@stipfond.se för att återta er ansökan.

För mer information, läs reglementet.