GDPR – Vår integritetspolicy

Juni 2018

GDPR – General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ersatte PUL,  Personuppgifts-lagen, den 25 maj 2018. Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter som personnummer, mailadresser, mobilnummer osv. GDPR omfattar inte bara elektronisk information utan gäller också alla papper och dokument som innehåller någon typ av personuppgift. Läs vidare i vår Integritetspolicy nedan. 

Integritetspolicy

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom respekterar er integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, mobilnummer, mailadress etc). Förutom att vi sparar alla stipendieansökningar i papper i pärmar så registreras dessa uppgifter i olika databaser. Vi kan från dessa databaser skriva ut s.k. beredningslistor inför styrelsemöten samt listor över vilka som har och inte har blivit beviljade stipendier. Vi kan även skriva ut brev till sökanden med besked om beviljat eller inte beviljat stipendium direkt från databaserna.

Stipendiefonden delar bara elevernas namn till de skolor som ansökningarna gäller. Detta gör vi när vi i början på höstterminen frågar alla skolor om eleverna har påbörjat sina studier. För ansökningar som avser intensivkurser i svenska s.k. sommarkurser så frågar vi respektive kursanordnare efter sommaren om eleverna har deltagit i kursen eller inte.

Du har självklart rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i vårt register. Du kan när som helst välja att ta bort dina personuppgifter från vårt register – kontakta oss på kansliet maud.jansson@stipfond.se om du har frågor om detta.

Denna Integritetspolicy kommer att revideras under året och finns på den här sidan.