Stipendier till praktikanter vid svenska handelskamrar utomlands

Stipendiefonden beviljar sedan några år tillbaka även stipendier till svenska studenter för praktiktjänstgöring vid en svensk handelskammare eller organisation utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Tanken med dessa praktikplatser är att ge nyexaminerade studenter en chans att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt få utlandserfarenhet.

Intresserade studenter (praktikanterna kan ha både kandidat – och magisterexamen men får ej ha fyllt 30 år) ska vända sig direkt till den handelskammare de är intresserade av med sin ansökan. Praktikantstipendium kan inte sökas via denna hemsida.

Handelskammaren gör urvalet av stipendiater i samråd med Stipendiefonden, som ingår avtal med den enskilda handelskammaren. När en praktikplats har beviljats ska om möjligt ett personligt eller digitalt möte ordnas mellan berörd stipendiat och Stipendiefondens ordförande och kansli. Stipendiaten får också underteckna ett avtal om praktiktjänstgöringen. Avtal mellan Stipendiefonden och berörd handelskammare ska också undertecknas.

Stipendiebeloppet bestäms av Stipendiefonden i samråd med aktuell handelskammare. Exempel på handelskamrar som hittills fått stipendier från Stipendiefonden är: Amsterdam, Hamburg, Hong Kong, London, New Delhi, New York, Paris, San Francisco/Silicon Valley, Singapore, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington och Zürich.

För mer information om antalet stipendiater och vilka handelskammare som hittills har mottagit praktikanter som finansierats av Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom gå gärna till de praktikantrapporter som finns på denna hemsida under rubriken Våra stipendier.

Facebookgrupp för praktikanter

Det finns en Facebookgrupp för de praktikanter som är på väg ut/varit ute och kommit hem igen från olika praktikplatser. Det är en sluten grupp som heter Scholars Swedish Youth Abroad (SSYA). Du kan gå in via knappen nedan för att komma till gruppen. Klicka på ”Gå med i grupp” och svara på ansökningsfrågorna så får du inom kort ett meddelande när du blivit medlem i gruppen.