Nio personer sitter kring ett mötesbord och tittar på en tjej som pratar om bild på en skärm i änden på bordet.

Stipendier till praktikanter vid svenska handelskammare utomlands

Stipendiefonden beviljar sedan några år tillbaka även stipendier till svenska studenter för praktiktjänstgöring för helårspraktik vid en svensk handelskammare eller organisation utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Tanken med dessa praktikplatser är att ge nyexaminerade studenter en chans att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt få utlandserfarenhet.

Amerikanska flaggor
sju personer håller om varandra framför kameran

Intresserade studenter (praktikanterna kan ha både kandidat – och magisterexamen men får ej ha fyllt 30 år) ska vända sig direkt till den handelskammare de är intresserade av med sin ansökan. Praktikantstipendium kan inte sökas via denna hemsida.

Handelskammaren gör urvalet av stipendiater i samråd med Stipendiefonden, som ingår avtal med den enskilda handelskammaren. När en praktikplats har beviljats ska om möjligt ett personligt eller digitalt möte ordnas mellan berörd stipendiat och Stipendiefonden. Stipendiaten får också underteckna ett avtal om praktiktjänstgöringen. Avtal mellan Stipendiefonden och berörd handelskammare ska också undertecknas.

Stipendiebeloppet bestäms av Stipendiefondens styrelse.

Här är en sammanfattning av ansökningsprocessen för praktikantstipendier:

  1. Handelskammaren hör av sig till Stipendiefonden inför önskemål om praktikantstipendiat och ansöker formellt om en praktikperiod genom att fylla i vårt ansökningsformulär.
  2. Stipendiefondens styrelse tar ett beslut om ansökan på ett styrelsemöte.
  3. Beslut meddelas till handelskammaren. Vid beviljande kan handelskammaren starta en annonsprocess för att söka efter en praktikant.
  4. Kandidat presenteras för Stipendiefonden i form av CV och personligt brev.
  5. Efter godkännande upprättas ett avtal mellan Stipendiefonden och handelskammaren och postas oftast för underskrift till handelskammarens VD.
  6. Avtal upprättas mellan Stipendiefonden och stipendiaten.
  7. Stipendiaten träffar Stipendiefonden på ett möte fysiskt eller digitalt innan tillträde. Stipendiaten skriver på sitt avtal med Stipendiefonden.
  8. Efter avslutad praktiktid skriver stipendiaten en rapport om sin tid på kammaren.

Exempel på handelskamrar som hittills fått stipendier från Stipendiefonden är: Frankrike, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Kina,  Nederländerna, Portugal, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland, och USA (Atlanta, Florida, New York, San Francisco/Silicon Valley, Washington).

För mer information om antalet stipendiater och vilka handelskammare som hittills har mottagit praktikanter som finansierats av Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom gå gärna till de praktikantrapporter som finns att läsa här nedan.

Facebookgrupp för praktikanter

Det finns en Facebookgrupp för de praktikanter som är på väg ut/varit ute och kommit hem igen från olika praktikplatser. Det är en sluten grupp som heter Scholars Swedish Youth Abroad (SSYA). Du kan gå in via knappen nedan för att komma till gruppen. Klicka på ”Gå med i grupp” och svara på ansökningsfrågorna så får du inom kort ett meddelande när du blivit medlem i gruppen.