Stipendier till praktikanter vid svenska handelskamrar utomlands

Stipendiefonden beviljar sedan några år tillbaka även stipendier till svenska studenter för praktiktjänstgöring vid en svensk handelskammare eller organisation utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. 

Intresserade studenter (i allmänhet i slutet av sin universitetsutbildning eller färdiga med grundutbildningen) ska vända sig direkt till den handelskammare de är intresserade av med sin ansökan. Praktikantstipendium kan inte sökas via denna hemsida.

Handelskammaren gör urvalet av stipendiater i samråd med Stipendiefonden, som ingår avtal med den enskilda handelskammaren. När en praktikplats har beviljats ska om möjligt ett personligt eller digitalt möte ordnas mellan berörd stipendiat och Stipendiefondens ordförande och kansli. Stipendiaten får också underteckna ett avtal om praktiktjänstgöringen. Avtal mellan Stipendiefonden och berörd handelskammare ska också undertecknas.

Stipendiebeloppet bestäms av Stipendiefonden i samråd med aktuell handelskammare. Exempel på handelskamrar som hittills fått stipendier från Stipendiefonden är: Amsterdam, Hamburg, Hong Kong, London, New Delhi, New York, Paris, San Francisco/Silicon Valley, Singapore, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington och Zürich.

För mer information om antalet stipendiater och vilka handelskammare som hittills har mottagit praktikanter som finansierats av Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom gå gärna till de praktikantrapporter som finns på denna hemsida under rubriken Våra stipendier.