Så söker du våra stipendier

Den 1 februari till den 30 april varje år är du välkommen att söka våra skolstipendier och stipendier för skolförening samt våra stipendier för sommarkurser och Tisus. Under september och oktober månad öppnar vi upp för rekvirering av beviljade stipendiemedel för dem som fått sina ansökningar beviljade. I slutet av januari öppnar vi upp för rekvirering av andra hälften av beviljade skolstipendier.

Tänk på följande innan du ansöker:
Börja alltid med att läsa vårt Reglemente
Se till att ha alla bilagor klara:  
– kopior på giltiga pass/nationella ID-kort för att bevisa svenskt medborgarskap
– skolintyg från nuvarande skola (gäller skolstipendier)
– eventuellt avslag från kommunen om skolpeng (avser utbyteselever till gymnasiet)

 

   Ansökan för läsår 2025/2026 öppnar 1 februari 2025