Sök våra stipendier

Den 1 februari till den 30 april är du välkommen att söka våra skolstipendier och stipendier för skolförening för läsår 2023/2024 samt våra stipendier för sommarkurser och Tisus för 2023. Klicka på den blå knappen nedan för att logga in/skapa ett konto. Obs! Innan du börjar fylla i ansökan ber vi dig läsa igenom vårt Reglemente noggrant. Du behöver ha ett antal bilagor klara att bifogas ansökan. 

   Ansökan är öppen från den 1 februari 2023