Studenter i plenumsal

Intensivkurser i svenska

Vi beviljar stipendier för sommarkurser i svenska till utlandssvenska barn och ungdomar från 10-23 år. Kurserna är vanligtvis förlagda vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS. Familjen ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare.

För mer information, läs reglementet.

Två stundenter i sjö
Studenter på grön kulle