Studenter i plenumsal

Intensivkurser i svenska

Vi beviljar stipendier för sommarkurser i svenska till ungdomar från 10-21 år. Kurserna är vanligtvis förlagda vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL eller Uppsala International Summer Session, UISS. Familjen ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare.

Stipendier för sommarkurser beviljas för kurser på minst 2 veckor med högst 5.000 kr/vecka.

För mer information, läs reglementet.

Två stundenter i sjö
Studenter på grön kulle