Amerikanska flaggor

Stipendier för utbildande praktik 

Stipendiefonden beviljar sedan några år tillbaka även stipendier till svenska studenter för praktiktjänstgöring vid en svensk handelskammare eller organisation utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering. Tanken med dessa praktikplatser är att ge nyexaminerade studenter en chans att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt få utlandserfarenhet.

Handelskammaren gör urvalet av stipendiater i samråd med Stipendiefonden, som ingår avtal med den enskilda handelskammaren. Intresserade studenter (praktikanterna kan ha både kandidat – och magisterexamen men får ej ha fyllt 30 år) ska vända sig direkt till den handelskammare de är intresserade av med sin ansökan. När en praktikplats har beviljats ska om möjligt ett personligt eller digitalt möte ordnas mellan berörd stipendiat och Stipendiefonden. Stipendiaten får också underteckna ett avtal om praktiktjänstgöringen. Stipendiebeloppet bestäms av Stipendiefondens styrelse.

Flera människor samlat för gruppfoto
Flera personer står mot en vägg uppställda för foto

Handelskamrar som hittills fått stipendier från Stipendiefonden är: Frankrike, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Taiwan, Tyskland, och USA (Atlanta, Florida, New York, San Francisco/Silicon Valley, Washington).

För mer information om ansökningsprocessen för våra stipendier för utbildande praktik, läs vårt reglemente. Praktikantstipendium kan inte sökas via denna hemsida.

Läs gärna de praktikantrapporter som finns under rapporter för att lära dig mer om praktikanternas dagliga arbete på de svenska handelskamrarna utomlands och deras upplevelser från praktiktiden.

Stefan iklädd kostym står uppställd utomhus framför en trappa vid en husfasad. Han står intill en tjej och två kvinnor som också är uppklädda
Gruppfoto inomhus

Följ oss på Linkedin

På Linkedin postar vi inspirerande rapporter från  praktikanter som är eller har varit ute på praktik på en svensk handelskammare. Vi informerar även om handelskamrarnas pågående utlysningar. Följ oss gärna! På Linkedin heter vi Scholarship Fund for Swedish Youth Abroad