Stipendier för TISUS-tester

Studenter samtalar på skola

Stipendiefonden beviljar stipendium för TISUS–tester (Test in Swedish for University Studies) som är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige. Testet är avsett för de som har en motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Testet kan göras både utomlands och i Sverige (Linköping, Lund, Malmö, Umeå, Uppsala, Stockholm) av studerande vars familj är bosatt utomlands. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år.

En ansökan om stipendium görs via vårt digitala ansökningssystem på denna hemsida och måste alltid göras av svensk vårdnadshavare och inte av den studerande själv . I ansökan ska kopior av både vårdnadshavarens och den studerandes svenska pass (eller intyg om svenskt medborgarskap) bifogas som pdf eller jpeg. Ett stipendium för ett TISUS-test beviljas för högst 2.000 kr.

I slutet av juni får alla som ansökt om stipendium ett mail från Stipendiefonden med besked om stipendium har beviljats eller inte. Mailet skickas till den mailadress som finns registrerad på användarkontot. Under hösten kommer alla som har blivit beviljade ett stipendium att få en rekvisition via mail med begäran om bankkontouppgifter. Utbetalning av stipendier görs senare under hösten/vintern till vårdnadshavarens konto efter kontroll med Stockholms Universitet att testet är genomfört.

För mer information om stipendiet, läs reglementet. Mer information om TISUS-provet hittar du på Stockholms Universitets hemsida via följande länk.