Studenter samtalar på skola

Stipendier för TISUS-tester

Stipendiefonden beviljar stipendium för TISUS–tester (Test in Swedish for University Studies) som är Stockholms Universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige. Testet är avsett för de som har en motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Testet kan göras både utomlands och i Sverige på ett antal orter av studerande vars familj är bosatt utomlands. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år eller till TISUS-förberedande kurser. Den sökande ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2500 kr för helt test och 1250 kr för deltest när testet skrivs utomlands och högst 2070 kr för helt test och 1035 kr för deltest när testet skrivs i Sverige. De eventuella övriga kostnader som tillkommer får vårdnadshavare själva stå för.

För mer information om stipendiet, läs reglementet. Mer information om TISUS-provet hittar du på Stockholms Universitets hemsida via följande länk.

Student vid dator