Stipendier för TISUS-tester

Studenter samtalar på skola

Stipendiefonden beviljar stipendium för TISUS–tester (Test in Swedish for University Studies) som är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige. Testet är avsett för de som har en motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. Testet kan göras både utomlands och i Sverige på ett antal orter av studerande vars familj är bosatt utomlands. Stipendiefonden delar inte ut stipendier för TISUS-tester till studerande som är äldre än 23 år eller till TISUS-förberedande kurser.

En ansökan om stipendium görs via vårt digitala ansökningssystem på denna hemsida och måste alltid göras av svensk vårdnadshavare och inte av den studerande själv. I ansökan ska kopior av både vårdnadshavarens och den studerandes svenska pass (eller intyg om svenskt medborgarskap) bifogas som pdf eller jpeg. Under vår ansökningsperiod (februari-april) varje år kan stipendium sökas antingen för vårens eller höstens tester samt för hel- eller deltester. OBS! Det går inte att ansöka om stipendium i efterhand.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2300 kr för helt test och 1150 kr för deltest när testet skrivs utomlands och högst 1900 kr för helt test och 950 kr för deltest när testet skrivs i Sverige. De eventuella övriga kostnader som tillkommer får vårdnadshavare själv stå för.

I slutet av juni får alla som ansökt om stipendium ett mail från Stipendiefonden med besked om stipendium har beviljats eller inte. Mailet skickas till den mailadress som finns registrerad på användarkontot. Under september/oktober kommer alla som har blivit beviljade ett stipendium att få en rekvisition via mail med begäran om bankkontouppgifter. OBS! Sista datum för rekvirering av stipendiemedel är den 15 november.  Sent inkomna rekvisitioner hanteras ej.

Utbetalning av stipendier görs under oktober/november till vårdnadshavarens konto efter kontroll med Stockholms Universitet att testet är genomfört.

Det går att söka stipendium för hela TISUS-tester och deltester mer än en gång.

För mer information om stipendiet, läs reglementet. Mer information om TISUS-provet hittar du på Stockholms Universitets hemsida via följande länk.