Reglemente 

§ 1 Stipendier

Stipendium kan beviljas för:

  • Studier vid internatskolorna SSHL och Lundsberg i Sverige och vid svensk skola i utlandet. Studierna ska bedrivas på grundskolenivå (årskurs 6-9. Från 12 år) eller på gymnasienivå (upp till 23 år).
  • Distansstudier med handledning vid svensk utlandsskola (Från 12 år till 23 år)
  • Intensivkurs i Sverige i svenska, samhälle och kultur, s.k sommarkurs (Från 12 år till 23 år). 
  • Svensk skolförening i utlandet.
  • TISUS (Test in Swedish for University Studies) är universitetets behörighetsgivande test i svenska för kommande studier på universitet och högskolor i Sverige.  Testet är avsett för de som har motsvarande utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men inte har betyg i svenska. 
  • Praktik för svenska studenter vid svenska utlandshandelskamrar och andra organisationer utomlands med inriktning på svensk utrikeshandel och internationalisering

§ 2 Stipendiater

Stipendiaten ska ha en klar utlandssvensk anknytning som anses uppfyllt om

  • den studerande och minst en vårdnadshavare är svenska medborgare vilket måste styrkas av  passkopior eller intyg om svenskt medborgarskap bifogade i ansökan.
  • båda vårdnadshavarna eller ensam vårdnadshavare med försörjningsplikt mot den studerande bor/arbetar utomlands. 

Praktikanter ska anses utlandssvenska när de vistas utomlands under praktiktiden.

§ 3 Stipendiernas storlek

Stipendiebelopp för skolstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse.

Om skolavgiften helt eller delvis betalas av vårdnadshavarnas arbetsgivare ska detta alltid anges i ansökan. Elev vid SSHL och Lundsberg kan beviljas ett mindre schablonbelopp även om vårdnadshavarnas arbetsgivare står för hela skol/internatavgiften.

Stipendiebelopp för intensivkurs i Sverige (s.k sommarstipendier) utgår med 2000 kr per kursvecka för minst två veckors kurs.

Stipendiebelopp för TISUS-test utgår med högst 2000 kr per test.

Stipendiebelopp för praktikantstipendier bestäms av Stipendiefondens styrelse.

§ 4 Ansökan

Alla ansökningar fylls i och skickas in via vårt digitala ansökningssystem här på hemsidan inom den tid som ansökningsperioden är öppen. Observera att vi inte tar emot ansökningar efter ansökningsperiodens slut.

Stipendieansökan för svensk skola och svensk skola i utlandet, för sommarkurser samt för TISUS-tester ska alltid göras av vårdnadshavare. 

Stipendieansökan för skolförening ska alltid göras av en styrelseledamot i skolföreningen.

En ansökan måste alltid lämnas för varje enskilt läsår. Den studerande är inte garanterad nytt stipendium för varje läsår.

Stipendium för praktik kan inte sökas via denna hemsida utan ett avtal mellan berörd handelskammare och Stipendiefonden måste först undertecknas. Praktikantstipendier bestäms, utdelas och utbetalas i samråd med aktuella handelskamrar.

§ 5 Besked / Utbetalning

Alla sökande får besked via mail i slutet av juni om stipendium beviljats eller inte.

Stipendier utbetalas under hösten det läsår ansökan avser efter kontroll med skolorna/kursanordnare.

Vid beviljat stipendium rekvireras stipendiemedlen via vårt digitala ansökningssystem då vi begär bankkontouppgifter.

För elever vid Lundsberg och SSHL görs utbetalningen till respektive skola.

Senast reviderad i september 2019

 

 

Postadress

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Box 5501

114 85 Stockholm

KontaktpersonER

Maud Jansson

E-post: maud@stipfond.se

Telefon: 073 – 434 57 83

 

Ulrika Torberger

E-post: ulrika@stipfond.se

Telefon: 073 – 154 20 40

 

Vi föredrar kontakt via e-post!