Elev som skriver i bok

Skolstipendier

Vi beviljar stipendier till utlandssvenska barn och ungdomar för helårsstudier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola, vid svensk utlandsskola, eller svensk sektion i utlandet. Familjen ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare. Studierna ska vara på grundskolenivå, motsvarande årskurs Fk-9 (från 6 år) eller gymnasienivå (upp till 21 år). 

Vi delar även ut stipendier till gymnasieelever i Sverige som vill göra ett utbytesår i svensk skola utomlands men som inte får med sig skolpengen från kommunen. 

För mer information, läs reglementet.

Skolavslutning

Samtliga bilder med tillstånd från SSHL