Skolstipendier

Skolavslutning

Vi beviljar stipendier för studier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola, vid svensk utlandsskola, eller svensk sektion i utlandet till utlandssvenska familjer. Från och med läsåret 2021/2022 delar vi ut stipendium till gymnasieelever som vill göra ett utbytesår i svensk skola utomlands och inte får med sig skolpengen. 

Minst en vårdnadshavare och den studerande ska vara svenska medborgare och kunna styrka detta i ansökan med kopior på sina svenska pass (bifogas som pdf eller jpeg). Om en vårdnadshavare eller den studerande saknar giltigt svenskt pass kan vi acceptera ett intyg om svenskt medborgarskap. I ansökan ska också ett aktuellt intyg från den skola den studerande är elev i för närvarande, bifogas som pdf eller jpeg i ansökan. Intyget ska vara daterat och undertecknat av rektor och innehålla uppgifter om barnets namn, födelsedatum samt nuvarande årskurs.

Studierna ska vara på grundskolenivå, motsvarande årskurs 4-9 (från 10 år) eller gymnasienivå (upp till 21 år). Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor än de som nämns ovan eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige.

Stipendieansökan görs via vårt digitala ansökningssystem på denna hemsida och måste alltid göras av svensk vårdnadshavare och inte av den studerande själv.

I slutet av juni kommer alla som har sökt stipendium att få ett mail från oss med besked om stipendium har beviljats eller inte. Mailet skickas till den mailadress som finns registrerad på användarkontot. I september/oktober kommer alla som har blivit beviljade ett stipendium att få en rekvisition via mail med begäran om bankkontouppgifter. OBS! Sista dag för rekvirering är den 15 november. Sent inkomna rekvisitioner hanteras ej.

Utbetalning av stipendierna görs under oktober/november efter kontroll med respektive skola. För elever vid SSHL och Lundsbergs skola görs utbetalningen till respektive skola.

Stipendiebelopp bestäms av Stipendiefondens styrelse vid det årliga stipendiemötet.

Om den studerande av någon anledning inte påbörjar sina studier i den skola som anges i ansökan vill vi att ni snarast kontaktar Stipendiefondens kansli maud@stipfond.se för att återta er ansökan. Om en elev avbryter sina studier under pågående termin så ska är vårdnadshavare skyldiga att meddela och återbetala halva stipendiebeloppet.

För mer information, läs reglementet.

Samtliga bilder med tillstånd från SSHL