Elev som skriver i bok

Skolstipendier

Vi beviljar stipendier för helårsstudier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola, vid svensk utlandsskola, eller svensk sektion i utlandet till utlandssvenska familjer. Familjen ska vara bosatt utomlands och minst en vårdnadshavare samt den studerande ska vara svenska medborgare. Studierna ska vara på grundskolenivå, motsvarande årskurs Fk-9 (från 6 år) eller gymnasienivå (upp till 21 år). Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor än de som nämns ovan eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige.

Från och med läsåret 2021/2022 delar vi ut stipendium till gymnasieelever som vill göra ett utbytesår i svensk skola utomlands och inte får med sig skolpengen. För mer information, läs reglementet.

Skolavslutning

Samtliga bilder med tillstånd från SSHL