Skolstipendier

Skolavslutning

Vi beviljar stipendier för studier vid de svenska internatskolorna Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL och Lundsbergs skola, vid svensk utlandsskola, eller svensk sektion i utlandet till ungdomar vars familjer har varit bosatta utomlands i minst sex månader. Minst en vårdnadshavare och den studerande ska vara svenska medborgare och kunna styrka detta i ansökan med kopior på sina svenska pass (bifogas som pdf eller jpeg). Om en vårdnadshavare eller den studerande saknar giltigt svenskt pass kan vi acceptera ett intyg om svenskt medborgarskap. I ansökan ska också det senaste skolbetyget, eller ett aktuellt intyg från den skola den studerande är elev i för närvarande, bifogas som pdf eller jpeg i ansökan.

Studierna ska vara på grundskolenivå, motsvarande årskurs 6-9 (från 12 år) eller gymnasienivå (upp till 23 år). Vi beviljar inte stipendiemedel för andra internatskolor än de som nämns ovan eller för vanliga gymnasieskolor i Sverige.

Stipendieansökan görs via vårt digitala ansökningssystem på denna hemsida och måste alltid göras av svensk vårdnadshavare och inte av den studerande själv.

I slutet av juni kommer alla som har sökt stipendium att få ett mail från oss med besked om stipendium har beviljats eller inte. Mailet skickas till den mailadress som finns registrerad på användarkontot. Under hösten kommer alla som har blivit beviljade ett stipendium att få en rekvisition via mail med begäran om bankkontouppgifter. Utbetalning av stipendierna görs senare under hösten efter kontroll med respektive skola.

Stipendiebelopp bestäms av Stipendiefondens styrelse vid det årliga stipendiemötet.

Om den studerande av någon anledning inte påbörjar sina studier i den skola som anges i ansökan vill vi att ni snarast kontaktar Stipendiefondens kansli maud@stipfond.se för att återta er ansökan

För mer information, läs reglementet.

Samtliga bilder med tillstånd från SSHL
Läs mer om SSHL här