Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan ges till barn till utlandssvenskar för studier vid internatskola i Sverige eller svensk skola i utlandet, till intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs), till praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands, till TISUS-tester samt till svensk skolförening.

Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings (numera Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) 50-årsjubileum 1937.

Nyheter och viktiga datum

Översiktsvy skyskrapor i Jakarta

Stipendiefonden inleder för första gången ett samarbete med en nordisk handelskammare.

Som första nordiska handelskammare att ingå ett samarbete med Stipendiefonden, erbjuder nu den nordiska handelskammaren i Indonesien en möjlighet för en ung, svensk medborgare som nyligen …

Läs mer
Grupp människor i affärsmötesrum

Nytt unikt stipendiesamarbete med Stockholms handelskammare och Swedish Chambers International

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom stödjer Stockholms handelskammare och Swedish Chambers International, SCI med ett nytt stipendium som gör det möjligt för en person att praktisera …

Läs mer
Karin Ehnbom-Palmquist

Stipendiefondens ordförande om värdet av internationell erfarenhet

Karin Ehnbom-Palmquist intervjuas i tidningen The Link, om sin internationella karriär, Stipendiefondens samarbete med Svenska Handelskammaren i Storbritannien och andra svenska handelskammare utomlands samt, inte minst, vikten av internationell erfarenhet för unga.

Läs mer
Utsiktsbild över storstad

Rapport från Svenska Handelskammaren i Hong Kong

Mitt namn är Elias Johansson och jag är en svensk masterstudent som läser till en MBA vid Peking University i Peking, Kina. Under 2022 fick jag möjligheten att göra ett internship på Svenska Handelskammaren i Hong Kong, tack vare ett stipendium från Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom.

Läs mer

1 februari 2023

Ansökan öppnar för stipendieansökan för läsår 2023/2024

30 april 2023

Ansökan stänger för stipendieansökan för läsår 2023/2024

12 juni-25 juni 2023

Beviljande- och avslagsbrev mailas ut för läsår 2023/2024

15 november 2023

Sista dag att rekvirera stipendiemedel för läsår 2023/2024

Intern notis! Obs! ändra också på separata sidan "Ansökan" samt båda dessa sidor på engelska delen.