Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier vid internatskola i Sverige eller svensk skola i utlandet, för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs), av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands, till TISUS-tester samt av svensk skolförening.

Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings (numera Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) 50-årsjubileum 1937.

Ansökan är stängd

Ansökan till samtliga stipendier är nu stängd och vi kan inte längre ta emot några ansökningar. Under tiden kan du ta del av vår information.

Senast inkomna rapporter från våra praktikantstipendiater

Paris, France. Panoramic view from Arc de Triomphe. Eiffel Tower and Avenue des Champs Elysees. Europe.
Publicerade rapporter

Rapport från Svenska Handelskammaren i Paris

Efter att ha avslutat min kandidat i Montréal, Kanada, kände jag mig inte helt färdig med fransktalande länder så när möjligheten att få jobba ett år på Svenska Handelskammaren i Frankrike kom upp så fanns ingen tvekan.

Stadsvy över Taipei City. Två höghus sticker upp ovanför övriga höghus en ljus sommardag med grönska i förgrunden.
Publicerade rapporter

Rapport från praktiktjänst i Taipei City 2019-2020

Under början av juni höll kammaren sin årsstämma där nya styrelseledamöter valdes in. I samband med detta så har jag jobbat med att förbereda stämman, och därefter sköta det administrativa arbetet för att registrera de nya styrelsemedlemmarna.

Skyline över london och Tower Bridge. En bro i bakgrunden av vatten på kvällen.
Publicerade rapporter

Mitt år på Svenska Handelskammaren i London

Juni 2019 blev jag, tjugofyraåriga Anna Dahlqvist Thuresson, färdigutbildad ekonom vid Lunds Universitet. Jag lämnade kullerstensgator, studentikosa traditioner och alla mina vänner för att återvända till min favoritstad London.

Intern notis! Obs! ändra också på separata sidan "Ansökan" samt båda dessa sidor på engelska delen.