Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier ges till utlandssvenska barn och ungdomar för studier vid svenska skolor i utlandet och för studier vid internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket och Lundsbergs skola i Sverige. Stipendier ges även till utlandssvenska barn och ungdomar för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs) och för TISUS-tester. Slutligen delas stipendier ut till svenska skolföreningar utomlands och till svenska studenter för utbildande praktik utomlands.

Nyheter och viktiga datum

Två händer skriver på bärbar dators tangentbord
Just nu

Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Nu ska samtliga sökanden ha fått mail om ansökan om stipendium har beviljats eller avslagits. Om du ännu inte nåtts av besked om din ansökan, ...
Läs mer
Studenter sitter i klassrum

Saco ordnar digital studentmässa med universitet och högskolor

Den 7 februari ordnar Saco Studentmässor en mässa på Sacomässan.se med universitet och högskolor.
Läs mer
studenter sitter utomhus och pratar

Rekvirering av andra hälften av beviljade stipendiemedel öppnas

Mellan den 27 januari och den 15 februari hålls ansökan öppen för rekvirering av andra hälften av beviljade skolstipendier för läsår 2023/2024.
Läs mer
En grupp skolbarn springer på en skolgård dagtid.

Svenskar i Världen ordnar Livefika om svensk utbildning i utlandet

Tillgång till studier i svenska och möjlighet att studera på distans eller vid en svensk skola utomlands är viktiga frågor för svenska familjer som bor eller planerar att flytta utomlands. Den 22 januari 2024 bjuder organisationen Svenskar i Världen in till ett Livefika om just svensk utbildning i utlandet.
Läs mer

Stipendierapporter

Jonathan Johansson porträtt. Han har kort mörkt hår i sidbena, tittar mot kameran framför en byggnad och några buskar.

Rapport från Jonathan Johansson på SACC USA i Washington DC 2023–2024

Under våren 2024 så har jag haft förmånen att praktisera som Finance & Business Trainee på Svensk-Amerikanska Handelskammaren USA, i Washington D.C. Jag jobbar då för paraplyorganisationen SACC-USA som överser och koordinerar alla våra 19 regionala kammare som är placerade runt om i USA. SACC-USA är en ideell medlemsorganisation som spelar en nyckelroll i främjandet av handelsrelationer mellan Sverige och USA.
Läs mer

VIKTIGA DATUM

juni 2024

Besked om beviljande/avslag meddelas per mail i slutet av månaden

september-oktober 2024

Rekvirering av stipendiemedel

27 januari-15 februari 2025

Ansökan öppen för rekvirering av del 2 av beviljade skolstipendier för läsår 2024/2025

1 februari 2025

Ansökan öppnar för stipendieansökan för läsår 2025/2026

30 april 2025

Ansökan stänger för stipendieansökan för läsår 2024/2025

Intern notis! Obs! ändra också på separata sidan "Ansökan" samt båda dessa sidor på engelska delen.