Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan ges till barn till utlandssvenskar för studier vid internatskola i Sverige eller svensk skola i utlandet, till intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs), till praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands, till TISUS-tester samt till svensk skolförening.

Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings (numera Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) 50-årsjubileum 1937.

Nyheter och viktiga datum

Karin Ehnbom-Palmquist

Stipendiefondens ordförande om värdet av internationell erfarenhet

Karin Ehnbom-Palmquist intervjuas i tidningen The Link, om sin internationella karriär, Stipendiefondens samarbete med Svenska Handelskammaren i Storbritannien och andra svenska handelskammare utomlands samt, inte minst, vikten av internationell erfarenhet för unga.

Läs mer
SACC NY logo

Förnyat samarbete med Svenska Handelskammaren i New York

Efter ett uppehåll på fyra år har Stipendiefonden beviljat ett praktikstipendium till Handelskammaren i New York. Ny praktikant sedan januari 2023 är Linn Larsson. I …

Läs mer
Penna med glödlampa och suddgummi på papper

Nyheter i årets ansökningsperiod

Till årets ansökningsperiod inför vi ett par nyheter för sökande till svensk utlandsskola:

Läs mer
8 personer står uppställda för fotografering framför en bild av skog

Rapport från Svenska handelskammaren i Seoul

Hösten 2021 blev jag antagen som praktikant vid den svenska handelskammaren i Singapore (min tidigare praktikrapport finns tillgänglig här). Trots att jag startade min praktik …

Läs mer

1 februari 2023

Ansökan öppnar för stipendieansökan för läsår 2023/2024

30 april 2023

Ansökan stänger för stipendieansökan för läsår 2023/2024

12 juni-25 juni 2023

Beviljande- och avslagsbrev mailas ut för läsår 2023/2024

15 november 2023

Sista dag att rekvirera stipendiemedel för läsår 2023/2024

Utlysta praktikantstipendier

Intern notis! Obs! ändra också på separata sidan "Ansökan" samt båda dessa sidor på engelska delen.