Välkommen

Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands samt av svensk skolförening.

Viktigt datum

15 april

Ansökan om stipendium ska vara oss tillhanda absolut senast den 15 april det läsår som börjar till hösten.