Följande fonder handläggs av oss

Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk utlandsungdom
Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands samt av svensk skolförening.

Svensk-Spanska Stiftelsen
Svensk-Spanska Stiftelsen

Stipendium kan sökas för eftergymnasiala studier eller utbildning i Spanien / Sverige av svensk resp. spansk studerande ungdom.

 Viktiga datum

Stiftelsen Stipendiefonden för svensk utlandsungdom

Ansökan om stipendium ska vara styrelsen tillhanda absolut senast den 1 april det läsår som börjar till hösten

Svensk-Spanska Stiftelsen

Ansökan ska vara fonden tillhanda absolut senast den 15 september.