Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier ges till utlandssvenska barn och ungdomar för studier vid svenska skolor i utlandet och för studier vid internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket och Lundsbergs skola i Sverige. Stipendier ges även till utlandssvenska barn och ungdomar för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs) och för TISUS-tester. Slutligen delas stipendier ut till svenska skolföreningar utomlands och till svenska studenter för utbildande praktik utomlands.

Nyheter och viktiga datum

Penna och papper på skrivbord vid dator
Just nu

Nyheter i ansökningsperioden 2024/2025

Den 1 februari öppnar en ny ansökningsperiod för 2024/2025. Stipendiefonden har infört några nyheter som kan vara bra att känna till innan ansökan påbörjas.
Läs mer
Studenter sitter i klassrum

Saco ordnar digital studentmässa med universitet och högskolor

Den 7 februari ordnar Saco Studentmässor en mässa på Sacomässan.se med universitet och högskolor.
Läs mer
studenter sitter utomhus och pratar

Rekvirering av andra hälften av beviljade stipendiemedel öppnas

Mellan den 27 januari och den 15 februari hålls ansökan öppen för rekvirering av andra hälften av beviljade skolstipendier för läsår 2023/2024.
Läs mer
En grupp skolbarn springer på en skolgård dagtid.

Svenskar i Världen ordnar Livefika om svensk utbildning i utlandet

Tillgång till studier i svenska och möjlighet att studera på distans eller vid en svensk skola utomlands är viktiga frågor för svenska familjer som bor eller planerar att flytta utomlands. Den 22 januari 2024 bjuder organisationen Svenskar i Världen in till ett Livefika om just svensk utbildning i utlandet.
Läs mer

Stipendierapporter

Kvinna står mitt i storstadsmiljö framför bilar, hus och övergångsställe

Rapport från Linn Larsson på Svenska Handelskammaren i New York 2023

Jag är en av de som hade oturen att missa sin utbytestermin under min universitetstid på grund av covid, och därför var jag fast besluten att söka mig utomlands på annat sätt. Flera av mina vänner hade praktiserat på handelskamrar på distans under sin valbara termin och det var så jag fick idén att söka från första början. Jag visste att jag ville till USA, helst någon av kuststäderna, och högst upp på min lista var New York.
Läs mer

VIKTIGA DATUM

juni 2024

Besked om beviljande/avslag meddelas per mail i slutet av månaden

september-oktober 2024

Rekvirering av stipendiemedel

27 januari-15 februari 2025

Ansökan öppen för rekvirering av del 2 av beviljade skolstipendier för läsår 2024/2025

1 februari 2025

Ansökan öppnar för stipendieansökan för läsår 2025/2026

30 april 2025

Ansökan stänger för stipendieansökan för läsår 2024/2025

Intern notis! Obs! ändra också på separata sidan "Ansökan" samt båda dessa sidor på engelska delen.