Välkommen

Följande fond handläggs av oss

Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands samt av svensk skolförening.

Viktigt datum

1 april

Ansökan om stipendium ska vara styrelsen tillhanda absolut senast den 1 april det läsår som börjar till hösten