Välkommen

Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs), av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands, till TISUS-tester samt av svensk skolförening. 

Stipendierna delas ut av Stiftelsen Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom, vilken bildades i samband med Sveriges Allmänna Exportförenings (numera Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening) 50-årsjubileum 1937. 

Stipendiefondens styrelse har nu haft årets stipendiemöte och beslutat vilka som ska tilldelas stipendium eller inte. Alla som har skickat in en ansökan kommer att få besked från oss via mail veckan efter midsommar.

I juli har kansliet stängt och vi är tillbaka igen i början av augusti.

Ha en trevlig sommar! 

 

15 april 2020

Ansökan om stipendium ska göras en gång per år (mars-april) inför det läsår som börjar till hösten.