Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Två händer skriver på bärbar dators tangentbord

Nu ska samtliga sökanden ha fått mail om ansökan om stipendium har beviljats eller avslagits. Om du ännu inte nåtts av besked om din ansökan, hör av dig till info@stipfond.se. För samtliga beviljade (förutom skolelever vid SSHL och Lundsbergs skola), mailas information om att rekvirera stipendiemedel ut under september månad. För beviljade sökande för sommarkurs, Tisus och skolföreningar betalas stipendiemedel ut mellan september och oktober 2024 efter genomförd rekvisition. 

Stipendiemedel till beviljade sökande till de svenska utlandsskolorna betalas ut vid två separata tillfällen efter genomförd rekvisition, en gång i oktober/november och en gång efter vårterminens start förutsatt att eleven går kvar i skolan. För beviljade sökande från SSHL och Lundsbergs skola betalas stipendiemedel ut till respektive skola under oktober/november 2024.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn