Rapport från Jonathan Johansson på SACC USA i Washington DC 2023–2024

Jonathan Johansson porträtt. Han har kort mörkt hår i sidbena, tittar mot kameran framför en byggnad och några buskar.

Under våren 2024 så har jag haft förmånen att praktisera som Finance & Business Trainee på Svensk-Amerikanska Handelskammaren USA, i Washington D.C. Jag jobbar då för paraplyorganisationen SACC-USA som överser och koordinerar alla våra 19 regionala kammare som är placerade runt om i USA. SACC-USA är en ideell medlemsorganisation som spelar en nyckelroll i främjandet av handelsrelationer mellan Sverige och USA.

Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Två händer skriver på bärbar dators tangentbord

Nu ska samtliga sökanden ha fått mail om ansökan om stipendium har beviljats eller avslagits. Om du ännu inte nåtts av besked om din ansökan, hör av dig till info@stipfond.se. För samtliga beviljade (förutom skolelever vid SSHL och Lundsbergs skola), mailas information om att rekvirera stipendiemedel ut under september månad. För beviljade sökande för sommarkurs, Tisus och […]