Kansliet​

Har du frågor eller funderingar kring din ansökan som inte besvaras på vår webbsida är du välkommen att kontakta oss enligt nedan information.

Vi föredrar e-post!

Ulrika Torberger

Ulrika Torberger, Verkställande ledamot

E-post: ulrika@stipfond.se

Telefon: 073 – 154 20 40

Maud Jansson

Maud Jansson, administration 

E-post: maud@stipfond.se

Telefon: 073 – 434 57 83

Postadress

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Box 5501

SE-114 85 Stockholm

SWEDEN

Besöksadress

Näringslivets Hus

Storgatan 19, Stockholm