Kansliet

Har du frågor eller funderingar kring din ansökan som inte besvaras på vår webbsida är du välkommen att kontakta oss enligt nedan information.

E-post till kansliet

Allmänna frågor kan skickas till info@stipfond.se

 

Ulrika Torberger
Ulrika Torberger, Verkställande ledamot

E-post: ulrika@stipfond.se

Telefon: 073 – 154 20 40

Maud Jansson
Maud Jansson, administration 

E-post: maud@stipfond.se

Telefon: 073 – 434 57 83

Postadress

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom

Box 5501

SE-114 85 Stockholm

SWEDEN

Besöksadress

Näringslivets Hus

Storgatan 19, Stockholm

Linkedin