Styrelsen

Vår styrelse
Karin Ehnbom-Palmquist

Karin Ehnbom-Palmquist

Ordförande

Karin Ehnbom-Palmquist började sin yrkesbana som internationell ombudsman vid studentkåren i Lund och som informationssekreterare vid Lunds universitet. Hon har därefter gjort karriär inom svensk utrikesförvaltning. Karin har tjänstgjort utomlands vid svenska utlandsmyndigheter i 26 år, bl.a. i Paris, Bonn, Chicago, New York och Caracas. Hon har varit ambassadör i Mexiko, Australien och Nya Zeeland. Däremellan har hon varit enhetschef på UD och UD:s protokollchef. Mellan 2008-2018 var hon Generalsekreterare för Svenskar i Världen, som företräder de c:a 660 000 svenskar som bor utanför Sverige.

Under utlandsåren var Karin engagerad i svenska handelskamrar som grundare (Venezuela), styrelseordförande eller ledamot (Chicago, New York, Mexiko, Australien och Nya Zeeland).

Karin är arbetande ordförande i Stipendiefonden sedan juni 2017.

Erik Lewenhaupt

Erik Lewenhaupt

Vice ordförande

Erik Lewenhaupt har delat sin professionella tid mellan sjöfart och kommunikation under de senaste 20 åren. Idag arbetar Erik som Kommunikation & Hållbarhetschef för Stena Line och är baserad i Göteborg. Han har tidigare arbetat på såväl andra rederier som på kommunikationsbyråer och var under ett flertal år baserad i Singapore och där ansvarig för Stenas tankflotta i Asien.

Margret Benedikz

Margret Benedikz

Suppleant

Margret har arbetat med utbildning i över 24 år både på universitetsnivå och i skolvärlden. Hon har varit rektor på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (2005-2013) och skolchef på Sigtunaskolan humanistiska läroverket (2013-2018). Numera är Margret rektor på Internationella Engelska Skolan. Margret disputerade från Stockholms universitet i engelsk litteratur, 2002, och har arbetat som lektor på Stockholms universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Lars Bergman

Lars Bergman

Styrelseledamot

Lars Bergman arbetar sedan 2010 som generalsekreterare i föreningen Sverigekontakt, som har som uppgift att stödja och främja svensk kultur i utlandet och då främst svenskundervisning. Tidigare har Lars varit svensk lektor vid universitet i Japan och Kina och rektor vid bland annat Svenska skolan på Costa del Sol och Burgårdens Hotell- och restaurangskola i Göteborg. Under en femårsperiod vid sekelskiftet var Lars marknadschef för det börsnoterade företaget MediTeam (senare Biolin), som utvecklade medicinteknisk utrustning, främst till tandläkare.

Ann Carlsson Eriksson

Ann Carlsson Eriksson

Styrelseledamot

Ann Carlsson Eriksson har tidigare varit skolråd och avdelningschef på Skolverket. Hon ansvarade för kurs- och läroplansfrågor, utlandsutbildning, utvecklingsfrågor och statliga rektorsutbildningen. Ann har även varit lärare, rektor vid grundskolan och gymnasiet samt skolchef. Numera är hon pensionär. 

Cecilia Calais

Cecilia Calais

Styrelseledamot

Jur.kand., arbetar sedan 1984 med utlandspersonalfrågor vid Ericsson och är sedan 2004 ansvarig för den koncerngemensamma enheten Global International Mobility med placering i Stockholm. Cecilia är också medlem av styrelsen i Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF.

Björn Barkman

Björn Barkman

Styrelseledamot

Björn Barkman har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom bank och finans. Björn har fortfarande några styrelseuppdrag som i huvudsak berör aktie- och andra finansiella placeringar. Björn avslutade sin yrkesbana som verkställande direktör under 11 år för Sällskapet som är en anrik klubb som startade år 1800 och har 2.200 ledamöter.

Johan Harryson

Johan Harryson

Suppleant

Johan Harryson bor i Stockholm och Kristinehamn och har en Fil Kand i Religionsvetenskap och historia från Linköpings universitet. Johan inledde sitt yrkesliv med en femårsperiod som egenföretagare. Efter det har han ägnat större delen av sitt yrkesliv åt utbildningssektorn. Johan har bland annat arbetat som rektor i Gnosjö, förvaltningschef i Mariestad och Växjö, bildningsdirektör i Danderyd och VD/Rektor för Stiftelsen Lundsbergs skola. Idag är han tillbaka i Värmland och jobbar som kommundirektör i Karlskoga.

Gita Paterson

Gita Paterson

Suppleant

Gîta Paterson är styrelseordförande för Svenska handelskammaren i Frankrike sedan 2001 och arbetar med internationella affärsjuridiska frågor med tyngdpunkt på svensk företagsamhet i Frankrike.

Tidigt i sitt yrkesliv började Gîta Paterson engagera sig för fransk-svenska förbindelser – ett engagemang som har främjat såväl svenska företag som den franska ekonomin. 2014 utnämndes hon till riddare av franska hederslegionen.
Här kan du läsa mer om Gita: