Styrelsen

Porträttbild Annika Rembe

Annika Rembe

Ordförande

Annika Rembe kommer närmast från uppdraget som generalkonsul i New York. Innan dess var hon generaldirektör för Svenska Institutet och ordförande för dess insynsråd. Hon har lång erfarenhet av att främja Sverige utomlands bl a som generalkommissarie för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai, som kommunikationschef på Invest Sweden och som ordförande i European Union National Institutes for Culture. Annika är ordförande för STINT, Stiftelsen för internationalisering av svensk högre utbildning och forskning samt ledamot av styrelsen för Sverige-Amerika Stiftelsen och ledamot i Svenskar i Världen.

Erik Lewenhaupt

Erik Lewenhaupt

Vice ordförande

Erik Lewenhaupt har delat sin professionella tid mellan sjöfart och kommunikation under de senaste 20 åren. Idag arbetar Erik som Kommunikation & Hållbarhetschef för Stena Line och är baserad i Göteborg. Han har tidigare arbetat på såväl andra rederier som på kommunikationsbyråer och var under ett flertal år baserad i Singapore och där ansvarig för Stenas tankflotta i Asien.

Ulrika Torberger

Ulrika Torberger

Verkställande ledamot

Ulrika Torberger har i närmare 15 år jobbat med frågor som rör svenskar i utlandet. Sedan 2010 arbetar hon på organisationen Svenskar i Världen och sedan 2018 på Stipendiefonden. Under uppväxten bodde Ulrika i ett flertal länder utomlands: Storbritannien, Australien och Japan. Ulrika flyttade tillbaka till Sverige 1993 för att studera på Östasienlinjen med inriktning japanska vid Stockholms Universitet . 

Björn Barkman

Björn Barkman

Ledamot

Björn Barkman har under större delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom bank och finans. Björn har fortfarande några styrelseuppdrag som i huvudsak berör aktie- och andra finansiella placeringar. Björn avslutade sin yrkesbana som verkställande direktör under 11 år för Sällskapet som är en anrik klubb som startade år 1800 och har 2.200 ledamöter.

Lars Bergman

Lars Bergman

Ledamot

Lars Bergman arbetar sedan 2010 som generalsekreterare i föreningen Sverigekontakt, som har som uppgift att stödja och främja svensk kultur i utlandet och då främst svenskundervisning. Tidigare har Lars varit svensk lektor vid universitet i Japan och Kina och rektor vid bland annat Svenska skolan på Costa del Sol och Burgårdens Hotell- och restaurangskola i Göteborg. 

Cecilia Calais

Cecilia Calais

Ledamot

Jur.kand., arbetar sedan 1984 med utlandspersonalfrågor vid Ericsson och är sedan 2004 ansvarig för den koncerngemensamma enheten Global International Mobility med placering i Stockholm. Cecilia är också medlem av styrelsen i Svensk Utlandsundervisnings Förening, SUF.

Gita Paterson

Gita Paterson

Ledamot

Gîta Paterson är styrelseordförande för Svenska handelskammaren i Frankrike sedan 2001 och arbetar med internationella affärsjuridiska frågor med tyngdpunkt på svensk företagsamhet i Frankrike. Tidigt i sitt yrkesliv började Gîta Paterson engagera sig för fransk-svenska förbindelser – ett engagemang som har främjat såväl svenska företag som den franska ekonomin. 2014 utnämndes hon till riddare av franska hederslegionen.
Här kan du läsa mer om Gita. 

Margret Benedikz

Margret Benedikz

Suppleant

Margret har arbetat med utbildning i över 24 år både på universitetsnivå och i skolvärlden. Hon har varit rektor på Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm (2005-2013) och skolchef på Sigtunaskolan humanistiska läroverket (2013-2018). Numera är Margret rektor på Internationella Engelska Skolan. Margret disputerade från Stockholms universitet i engelsk litteratur, 2002, och har arbetat som lektor på Stockholms universitet, Uppsala universitet och Södertörns högskola.

Johan Harryson

Johan Harryson

Suppleant

Johan Harryson bor i Stockholm och Kristinehamn och har en Fil Kand i Religionsvetenskap och historia från Linköpings universitet. Johan inledde sitt yrkesliv med en femårsperiod som egenföretagare. Efter det har han ägnat större delen av sitt yrkesliv åt utbildningssektorn. Johan har bland annat arbetat som rektor i Gnosjö, förvaltningschef i Mariestad och Växjö, bildningsdirektör i Danderyd och VD/Rektor för Stiftelsen Lundsbergs skola. Idag är han tillbaka i Värmland och jobbar som kommundirektör i Karlskoga.

Porträttbild Erika Lundquist

Erika Lundquist

Suppleant

Erika Lundquist har många års erfarenhet från den finansiella sektorn både från industribolag och finansiella bolag med ledande befattningar inom ABB Financial Services, Brummer & Partners, AP3 och SEB. Erika är idag Head of Wealth Management på Erik Penser Bank /Carnegie Investment Bank. Erika kommer närmast från SEB där hon varit global chef för Private Banking. Innan dess var hon VD för SEB i Luxembourg. Erika har en Master of Sc in Business & Economics från Lunds Universitet och ESCP i Paris.