GDPR – Vår integritetspolicy

Juni 2018. Uppdaterad i mars 2019.

GDPR – General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som ersatte PUL,  Personuppgifts-lagen, den 25 maj 2018. Den nya lagen reglerar hantering av personuppgifter som personnummer, mailadresser, mobilnummer osv. GDPR omfattar inte bara elektronisk information utan gäller också alla papper och dokument som innehåller någon typ av personuppgift. Läs vidare i vår Integritetspolicy nedan. 

Integritetspolicy

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom respekterar er integritet och skyddar alla personuppgifter som vi behandlar.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss – som födelsedata, mailadress etc – i stipendieansökan. Dessa personuppgifter arkiveras/sparas endast ett visst antal år. För studerande/praktikanter/skolföreningar som blir beviljade stipendier sparas uppgifterna i sju år och för de som inte blir beviljade stipendier sparas uppgifterna i tre år innan de blir raderade. 

Alla de personuppgifter i ansökningsblanketterna vi tidigare sparade i papper och i speciella databaser kommer också att raderas efter sju respektive tre år. Detta gäller för alla typer av stipendier.

Stipendiefonden delar bara den studerandes namn till den skola som ansökan gäller. I början av höstterminen kontaktar vi respektive skola/kursanordnare för att kontrollera om den studerande har påbörjat sina studier/deltagit i kursen.

Du har självklart rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register. Du kan när som helst välja att ta bort dina personuppgifter från våra register – kontakta kansliet via maud@stipfond.se om du har frågor om detta.