Våra stipendier

Studenter läser bok

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom har som ändamål att ge stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar som studerar vid en svensk utlandsskola eller på internatskolorna Lundsbergs skola och Sigtunaskolan i Sverige. 

Stipendiefonden ger även stipendier för TISUS-tester, för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurser) och till svenska skolföreningar utomlands. Stipendier kan även sökas av svenska handelskammare och andra organisationer i utlandet för praktikanter.

Stipendiefonden delar årligen ut över 200 stipendier och bidrar på så sätt till att stötta utlandssvenska familjer, ge möjlighet för svenska studenter att praktisera utomlands och bidra till det viktiga arbetet för att upprätthålla det svenska språket och svensk kultur som skolföreningarna gör i andra länder. 

Läs mer genom de olika under menyvalen för ”Våra stipendier”.