Våra stipendier

Studenter läser bok

Stipendier kan sökas för barn till utlandssvenskar för studier i Sverige eller svensk skola i utlandet, för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs), av praktikanter vid svensk handelskammare eller annan organisation utomlands, till TISUS-tester samt av svensk skolförening.

Läs mer genom de olika undermenyvalen för ”Våra stipendier”.