Våra stipendier

Studenter läser bok

Stipendier ges till utlandssvenska barn och ungdomar för studier vid svenska skolor i utlandet och för studier vid internatskolorna Sigtuna Humanistiska Läroverket och Lundsbergs skola i Sverige.

Stipendier ges även till utlandssvenska barn och ungdomar för intensivkurser i svenska (s.k sommarkurs) och för TISUS-tester.

Slutligen delas stipendier ut till svenska skolföreningar utomlands och till svenska studenter för utbildande praktik utomlands.

Stipendiefonden delar årligen ut över 250 stipendier.

Läs mer på de olika under menyvalen under ”Våra stipendier”.