Rekvirering av andra hälften av beviljade stipendiemedel öppnas

studenter sitter utomhus och pratar

Som tidigare meddelats betalas stipendiemedel ut till beviljade stipendiater vid de svenska utlandsskolorna vid två separata tillfällen efter genomförd rekvisition, en gång i oktober/november och en gång på vårterminen förutsatt att eleven går kvar i skolan. Mellan den 27 januari och den 15 februari öppnas därför ansökan upp för rekvirering av den andra hälften av beviljade stipendiemedel för läsår 2023/2024. Utbetalningar görs sedan löpande. Deadline att rekvirera är den 15 februari. Efter det återtas icke-rekvirerade stipendier.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn