Rekvireringen är nu öppen för stipendiater vid de svenska utlandsskolorna

En grupp barn vid lektion med lärare

Ett mail med information om rekvirering, dvs att lämna bankkontouppgifter för utbetalning av stipendiemedel har idag skickats ut till samtliga beviljade stipendiater vid svenska utlandsskolor. För elever vid SSHL och Lundsbergs skola behövs ingen rekvirering utan stipendiemedel betalas direkt till skolorna. För att rekvirera stipendiemedel, logga in på ditt ansökningskonto alternativt gå till fliken Ansökan, scrolla […]