Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Två händer skriver på bärbar dators tangentbord

Nu ska samtliga sökanden ha fått mail om ansökan om stipendium har beviljats eller avslagits. Om du ännu inte nåtts av besked om din ansökan, hör av dig till info@stipfond.se. För samtliga beviljade (förutom skolelever vid SSHL och Lundsbergs skola), mailas information om att rekvirera stipendiemedel ut under september månad. För beviljade sökande för sommarkurs, Tisus och […]