Rapport från Malin Oline Eide på Svenska Handelskammaren i Schweiz 2019/2020

Stipendiat 2019/2020

Kvällsvy med vatten i förgrunden och kyrkliknande byggnad i bakgrunden.

Varje år har vanligtvis några avgörande ögonblick, men de senaste tolv månaderna har innehållit många världsföränderliga utvecklingar. Det har varit ett år präglat av Covid-19 som fortfarande raserar, vågor av sociala förändringar och en presidentkampanj trots andra sidan av Atlanten, har genomträngt allas vardag. Året 2020 blev sannerligen inte som jag hade förväntat mig och många ambitioner både professionella samt privata har fått vänta.

Jag genomförde två intervjuer under min sista månad av kandidatutbildningen innan jag fick beskedet att jag hade fått tjänsten på Swedish Swiss Chamber of Commerce (SSCC) i Zürich, Schweiz med tillhörande stipendium från Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom. Min praktik på SSCC skulle egentligen vara i tio månader men på grund av Covid-19 fick jag erbjudandet att stanna tills årsskiftet, vilket jag gladligen accepterade.
SSCC är en icke vinstdrivande medlemsorganisation för företag och privatpersoner, som alla är intresserade i handel mellan Sverige och Schweiz och vars huvudsakliga roll är att tillhandahålla en plattform för medlemmar att träffas, utbyta affärsidéer och i slutändan produkter och tjänster. SSCC är utspridd i tre geografiska områden, Genève, Lugano och Zürich där huvudkontoret ligger.
SSCC är en väldig liten organisation och ibland fick man en känsla av att man arbetar i en startup. Det är ett tight team bestående av endast två personer, vilket har sina fördelar och nackdelar. Den största fördelen är att det känns att sitt arbete har stor betydelse för verksamhetens framgång och att möjligheten att påverka företaget är betydligt större.
Min roll på SSCC varierade, men huvudsakligen kretsade mina arbetsuppgifter kring marknadsföring och event. Att arbeta på SSCC innebar dock att arbeta parallellt med flera andra uppgifter. För det mesta innebar detta framför allt att arbeta med mindre uppdrag för den schweiziska handelskammaren i Sverige (Swiss Chamber of Commerce in Sweden) och hjälpa dem med sin hemsida och utveckling av marknadsföringsmaterial, till exempel broschyrer, eventinbjudningar och nyhetsbrev.
Jag skulle ursprungligen ansvara för alla event i den fransktalande delen av Schweiz men på grund av Covid-19 blev de flesta eventen omgjorda till digitala seminarium. Dock lyckades vi genomföra det årliga forumet som kallas SSCC Business Forum, vilket är det största eventet med högprofilerade talare inom ett specifikt område eller industri. Syftet med Business Forum är att skapa diskussion om ett aktuellt ämne där branschledare kan ge insyn och medverkande kan ställa frågor. Årets Business Forum handlade om hur framtidens arbetsmarknad kommer se ut, ett mycket relevant ämne då förändringen i arbetslivet sker idag exponentiellt fort. Detta är ett väldigt uppskattat evenemang och därmed lockar det flest deltagare, både medlemmar men också icke-medlemmar. Jag hade inte påbörjat min tjänst på SSCC när förarbetet av detta eventet var i gång men jag fick möjligheten att vara med i slutfasen med att designa eventpostern, marknadsföra eventet samt registerara deltagare.

Två bilder i följd. Första bilden visar ett stort seminarierum med scen och åskådare och belysning i taket, vidvinkel. Andra bilden visar föreläsningssal med talare framför overheadbild och åskådare sittandes i förgrunden. En projektor hänger i taket.

Bild 1: SSCC Business Forum – januari 2020 – Zurich.
Bild 2: Business Breakfast med Annika Falkengren, – september 2020 – Geneve.

Som jag nämnde kort innan fick SSCC ställa om helt på grund av Covid-19, alla fysiska event var tvungna att framflyttas eller blir webbinarium. Anpassningen gick raskt och vi kunde inom väldigt kort tid, precis som många andra handelskammare erbjuda våra medlemmar virtuella seminarium. Vi samarbetade med våra medlemsföretag och kunde snabbt börja sända virtuella event inom många olika ämnen. Till exempel, hur man ökar motivationen hos sina anställda, e-handels framtid i Schweiz, hur man rekryterar effektivt genom Zoom. Intresset bland medlemmar för virtuella event som adresserade den rådande situation var givetvis stort och väldigt välaktat.
Som följd av att vi inte kunde arrangera fysiska event, vilket skulle vara ett av mina ansvarsområden fick jag ägna mer tid åt olika marknadsföringsprojekt. I början av 2020 gick SSCC med i den nybildade organisationen Association of International Chambers of Commerce (AICC). AICC består av tretton handelskammare i den franstalade delen av Schweiz och vars mål är att organisera högkvalitativa event för en större målgrupp. Jag fick som ansvar att designa en logga samt utforma en designmall som varje handelskammare skulle kunna efterfölja när eventinbjudningar ska designas. Detta visade sig tämligen svårt då alla organisationer arbetar i olika program och nivån på design varierade kraftigt bland dem olika handelskamrarna. Det var ett spännande projekt att påbörja, och loggan blev omtyckt och används idag som den officiella loggan för AICC.
Jag hade dessutom ansvaret att utveckla och designa SSCC första digitala årsbok, SSCC Connect. Det jag fokuserade på under detta projektet var att skapa en modern och fräsch design som fångar läsarens intresse och som dessutom kan användas till nästa årspublikation, utan att bli gammalmodigt. SSCC årsbok används för att lyfta intressanta ämnen samt marknadsföra företagsmedlemmarna. Artiklarna i årsboken är skrivna av SSCCs medlemsföretag, vilket är fantastisk då det ger folk möjlighet att läsa aktuella nyheter från olika branscher direkt från företagen.

Är du intresserad att läsa SSCC Connect så finns den tillgänglig här.

Informationsbild för SSCC Connect. Bilder på personer och semiarium visas på olika dator och mobila skärmar i en ihopklippt bild med illustrativ ljus bakgrund.

Bild: SSCC Connect, Swedish Swiss Chamber of Commerce

Covid-19 påverkade inte bara mina arbetsuppgifter men också var jag arbetade. Det var en omställning att börja arbeta hemifrån men fungerade förvånansvärt bra, delvis på grund av den öppna kommunikationen som fanns bland mig och mina två fantastiska chefer. Jag hade som många andra stora förhoppningar på 2020 men det blev inte riktigt som jag hade önskat. Trots motgångar har jag lärt mig otaligt mycket som jag kommer bära med mig i framtiden.
Avslutningsvis vill jag tacka Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom och Karin Ehnbom-Palmquist som möjliggjorde min praktik. Jag vill dessutom rikta ett stort tack till Eva Fiorenzoni, Managing Director på Swedish Swiss Chamber of Commerce och Anette Österholm, Event and Office Manager för den tilltro ni har visat mig under dessa månader.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn