Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Två händer skriver på bärbar dators tangentbord

I slutet av förra veckan mailades beviljande- och avslagsbrev ut till samtliga sökanden. I september får de som har beviljats stipendium information om att rekvirera medel, dvs att ange bankkontoinformation för utbetalning av stipendiemedel.