Beviljande- och avslagsbrev har nu skickats ut

Nu ska samtliga sökanden ha fått mail om ansökan om stipendium har beviljats eller avslagits. Om du ännu inte nåtts av besked om din ansökan, hör av dig till maud@stipfond.se. För samtliga beviljade (förutom skolelever vid SSHL och Lundsbergs skola), mailas information om att rekvirera stipendiemedel ut under september månad. För beviljade sökande för sommarkurs, Tisus och skolföreningar betalas stipendiemedel ut mellan september och november 2023 efter genomförd rekvisition. 

Som tidigare meddelats betalas stipendiemedel till beviljade sökande till de svenska utlandsskolorna ut vid två separata tillfällen efter genomförd rekvisition, en gång i oktober/november och en gång efter vårterminens start förutsatt att eleven går kvar i skolan. För beviljade sökande från SSHL och Lundsbergs skola betalas stipendiemedel ut till respektive skola under oktober/november 2023.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn