Rapport från Miranda Malk på Svenska Handelskammaren i Frankrike 2022/2023

De senaste 12 månaderna har jag bott i Paris och arbetat på Svenska Handelskammaren i Frankrike.

När jag tackade ja till tjänsten, våren 2022, visste jag nog inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag bodde då i Aix-en-Provence i södra Frankrike och hade precis fått beskedet att jag kommit in på min masterutbildning på Försvarshögskolan i Stockholm, det kändes skönt och tryggt att flytta tillbaka till Stockholm för fortsatta studier. Men när samtalet kom, så förändrades denna plan helt – det fanns ju inget annat val än att tacka ja till en sådan här möjlighet. Och valet att tacka ja, det är nog ett av de bästa besluten jag tagit i mitt liv – för detta år har givit mig så otroligt mycket.

Glad, förväntansfull och nervös träffade jag Karin Ehnbom-Palmquist på Näringslivets hus en dag i juli för att skriva på pappret som bekräftade att jag skulle genomföra ett traineeship på Svenska Handelskammaren i Frankrike 2022–2023. Med pappret i handen, så blev det verkligt – att flytta tillbaka till Paris – något jag hade drömt om sedan mitt år på Svenska skolan i Paris 2017/2018.

Två blonda kvinnor ler mot kameran. I bakgrunden stadsmiljö och ett gammalt elegant torn.

Årets största (och första för mig) event French-Swedish Innovation Forum anordnades i Stockholm den 3 oktober. Redan från första dag har jag därför blivit tilldelad stort ansvar och tillit, förberedelserna och planering var i sitt slutskede och jag blev direkt uppmuntrad till eget initiativtagande. Teamet på handelskammaren i Frankrike är litet, vilket på många sätt är fantastiskt då man verkligen ser att ens arbete leder till något och gör nytta. Mina huvudsakliga uppgifter har under året varit att ansvara för Handelskammarens domicilieringstjänster, konferensfaciliteter, faktureringssystem och den årliga rapporten Business Climate Survey. Mitt ansvar för konferensfaciliteterna har inneburit marknadsföring, införsäljning och kommunikation av verksamheten, jag har bland annat under året varit med och tagit fram underlag för en ny prissättning av tjänsten. Utöver dessa huvuduppgifter så hjälps hela teamet åt för att driva verksamheten, jag har därför under året även arbetat med kommunikation, event och diverse projekt. Att svara på frågan ”vad gör du på Handelskammaren?” har därför varit lättare sagt än gjort. Arbetet har varit otroligt varierat, både högt och lågt – men i grunden handlar det om att främja och utveckla Fransk-svenska affärsrelationer. Handelskammaren anordnar cirka 50 events per år och utgör ett rikt kontaktnät för professionellt erfarenhetsutbyte och möjlighet till utveckling av kundrelationer.

Kollagebild från olika event

Att få vara en del i att arrangera, utveckla och delta på Handelskammarens event har varit otroligt lärorikt och värdefullt. Det har rört sig om allt från mingel på ambassaden, kulturtillställningar, gästföreläsningar, workshops och webinars på olika aktuella teman. Under hösten kom Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom på studiebesök i Paris, jag fick då träffa de som gjort mitt år här möjligt och berätta lite om hur arbetet och vardagen sett ut. Mottagning på ambassaden stod också på schemat.

Kollagebild från olika event

Under våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd. Att se och vara en del i Team Sweden i Frankrikes arbete med detta har varit spännande. I juni 2023 anordnade ambassaden avslutningseventet för ordförandeskapet i närvaro av Sveriges finansmarknadsminister Niklas Wykman. Det kändes stort att på något sätt ha varit en liten del i detta ordförandeskap genom Handelskammaren.

I juni deltog jag i handelskammarens 1,5 dagars utbildning på temat ”Le Leadership Suédois et Management Franco-Suédois”. Utbildningen syftar till att öka förståelsen, effektiviteten och kommunikationen i de professionella Fransk-svenska relationerna. Dessa 1,5 dagar var otroligt givande och jag har verkligen fått med mig värdefulla verktyg för att i framtiden kunna navigera i interkulturella miljöer.

Kollagebild från olika event

De senaste 12 månaderna i Paris och på Svenska Handelskammaren har varit en upplevelse jag kommer bära med mig hela livet. Jag har utvecklats både personligt och professionellt (även om det nog kommer dröja ett tag att bli fullt bekväm i rollen som minglare). Året på handelskammaren har även öppnat dörren till ett unikt och stort nätverk – en värdefull tillgång i min fortsatta karriär.

Mitt intresse för internationella relationer och utbyten har fördjupats – det har varit otroligt lärorikt och intressant att se hur dessa utbyten fungerar i praktiken. Dessa 12 månader har gjort mig förväntansfull och hoppfull inför framtiden, till att fortsätta utforska denna värld som jag nu haft möjlighet att få en inblick i senaste året. I september påbörjar jag mina masterstudier på Försvarshögskolan i Politics, Security & Crisis – vilket känns hur spännande som helst. Men visst känns det vemodigt att lämna Paris och Svenska Handelskammaren. Att försöka sätta ord på detta år är nästintill omöjligt – erfarenheterna, upplevelserna och lärdomarna är många och något jag kommer bära med mig hela livet.

Jag vill rikta det största tacket till Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom som har gjort detta år möjligt. Jag vill även tacka Katarina Lööf för att ha varit den bästa tänkbara mentorn och kollegan under dessa månader, tillsammans med Gîta Paterson. Jag vill också rikta ett stort tack till Linnéa Neman, min traineekollega – som inte bara varit en fantastisk kollega utan även blivit en nyfunnen vän i livet.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn