9 miljoner delas ut i skol- och övriga stipendier för 2023-2024

Några studenter samarbetar vid bord

På Stipendiefondens konstituerande styrelsemöte den 7 juni beslutade styrelsen att dela ut skol- och övriga stipendier för över 9 miljoner kronor. Årets ansökningsperiod (1 februari-30 april) bjöd på rekordmånga ansökningar, totalt 328 stycken. Av de inkomna ansökningarna var 219 ansökningar för skolstipendier, 44 för sommarkurs, 41 för Tisus och 24 för skolföreningar. Under de kommande två veckorna meddelas beviljanden och avslag successivt via mail. I slutet av juni ska alla sökande ha fått besked.

För beviljade sökande för sommarkurs, Tisus och skolföreningar betalas stipendiemedlet ut till de sökande mellan september till november 2023 efter genomförd rekvisition. För beviljade sökande från SSHL och Lundsbergs skola betalas stipendiemedel ut till respektive skola under oktober/november. Som tidigare meddelats betalas stipendiemedel till beviljade sökande till de svenska utlandsskolorna vid två separata tillfällen efter genomförd rekvisition, en gång i oktober/november och en gång efter vårterminens start förutsatt att eleven går kvar i skolan. 

I samtliga fall kontrollerar vi alltid med skolorna samt kurs- och provanordnare att eleverna har deltagit i kursen, skrivit testet eller påbörjat sina studier, innan stipendiemedel betalas ut. För skolstipendier stäms även skolavgiften av med skolorna varför de beviljade stipendiebeloppen är att anses som preliminära i beviljandebrevet och kan komma att ändras.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn