Svenskar i Världen ordnar Livefika om svensk utbildning i utlandet

En grupp skolbarn springer på en skolgård dagtid.

Tillgång till studier i svenska och möjlighet att studera på distans eller vid en svensk skola utomlands är viktiga frågor för svenska familjer som bor eller planerar att flytta utomlands. Den 22 januari 2024 bjuder organisationen Svenskar i Världen in till ett Livefika om just svensk utbildning i utlandet.