Nyheter i årets ansökningsperiod

Penna med glödlampa och suddgummi på papper

Till årets ansökningsperiod inför vi ett par nyheter för sökande till svensk utlandsskola:

  • Vi sänker åldern för sökanden från tio år till sex år (motsvarande svensk förskoleklass) för heltidsstudier.
  • Vi behåller stipendier till gästelever på gymnasienivå för ett års utbyte för de elever som inte får skolpeng med sig. Nyhet för i år är att vi kräver intyg från respektive kommun om skolpeng inte medges. Stipendier ges för endast ett utbytesår.
  • Vi betalar ut stipendiemedel för elever vid svensk utlandsskola två gånger per år. Vi kontrollerar både i början av höstterminen och i början av vårterminen om eleven har börjat/går kvar på skolan.
  • I samtliga blanketter förutom skolföreningar lägger vi till nationellt ID-kort som bevis på svenskt medborgarskap utöver giltigt svenskt pass och intyg från Skatteverket.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn