Rapport från Caroline Forsgren på Svenska Handelskammaren i Sydkorea 2022

Hösten 2021 blev jag antagen som praktikant vid den svenska handelskammaren i Singapore (min tidigare praktikrapport finns tillgänglig här). Trots att jag startade min praktik i Singapore mitt under coronapandemin blev det en både spännande och lärorik erfarenhet. En handelskammarpraktik brukat vanligtvis vara ett år men på grund av visumkomplikationer fick jag först tillåtelse av myndigheterna att stanna bara fyra månader i Singapore. Tack vare det stora engagemanget från Karin och Ulrika på Stipendifonden och Handelskammaren i Seouls kunde jag fortsätta min praktik vid den svenska handelskammaren i Seoul under nio månader. Denna praktik gav mig möjlighet att lära mig mer om hur den svenska handelkammaren arbetar i två olika länder i Sydostasien.

Jag har sedan länge haft ett stort intresse för Asien och att få möjligheten att praktisera där var något jag såg fram emot. Både Sydkorea och Singapore är två starka ekonomier, som ligger i framkanten inom många industri segment. Det kändes både spännande och lärorikt att få möjligheten att lära mig mer om hur handelskamrarna arbetar i dessa länder.

När jag anlände till Seoul i mars 2021 fick jag först sitta i karantän en vecka. Eftersom handelskammaren i Seoul inte tidigare haft en praktikant visste jag inte vad jag kunde förvänta mig när det gäller arbetsuppgifter. När min karantäntid var över, var det dags att starta min praktik vid den svenska handelskammaren i Korea (SCCK) och första dagen träffade jag handelskammarens general manager och SCCKs chairperson, de två huvudansvariga för handelskammaren.

Sydkorea har varit en viktig exportmarknad för Sverige och idag finns det över 120 svenska företag som har etablerat sina verksamgeter i Korea. SCCK är bland de yngsta Svenska handelskammararna och grundades år 2012. Trots handelskamamren är relativt liten i storlek till andra handelkammarare har vi ett stort medlemsnätverk bestående av mer än 50 tal företagsmedlemmar och enskilda medlemmar, där våra medlemmarna finns inom alla sektorer och branscher.

Tre personer i en butik
4 personer tar en selfie inomhus

Bilder: Jag tillsammans med mina kollegor på den svenska handelskammaren i Seoul.

Mina arbetsuppgifter

Handelskammaren i Seoul har en heltidsanställd, the general manager som arbetar nära handelskammarens styrelseledamot och (Tetra Paks communication director) och resterande styrelseledamöter. Denna handelskammare är den yngsta den svenska handelskammaren, vilket är anledningen till att flera styrelseledamöter, som varit med sedan starten, fortfarande sitter kvar. Trots att SCCK är relativt liten jämfört med andra handelskammare är den mycket aktiv. Den har ett stort proffessionellt socialt nätverk och samarbetar med andra handelskammare som European Chamber of Commerce, British Chamber of Commerce, Singaporean Chamber of Commerce etc. På grund av SCCKS nära samarbete med andra kammrar bidrog det till att jag kunde knyta goda kontakter med medlemmar från andra handelskammare i regonen.
När jag anlände till Seoul fanns det fortfarande en del cororna restriktioner som bidrog till att en del event fick hållas online, men under vårens gång släppte restriktionerna och vi hade fler och fler event på plats. Mina arbetsuppgifter varierade och det jag främst fick arbeta med var digital kommunikation i form av handelskammarens nyhetsbrev och sociala medier. Där jag bland att fick uppgiften att omstrukturera handelskammarens hemsida. Under min första tid på SCCK var mina huvuduppgifter att koordinera online event med the general manager. Mina övriga arbetsuppgifter var att planera event och handelskammarens styrelsemöten samt och ta del handelskamrarnas APAC möten där jag fick lära mig hur de olika handelskamrarna arbetar i regionen. Parallellt med min praktik hade SCCKS general manager ordnat så att jag fick besöka de svenska företagen i Seoul. Avsikten var att jag skulle lära mig hur de arbetar där och kunna jämföra med hur de arbetar i Sverige. Besöken skedde antingen på egen hand eller i sällskap med någon överordnad. Några av de företag besökte var Tetra Pak, ABB/Hitachi Energy, Atlas Copco, Alfa Laval, IKEA; CEJN, och Höganäs. Vissa företag, exempelvis ENVAC, erbjöd mig att stanna en längre tid. Där fick jag skriva en rapport för företaget, ta del i en exhibiton och närvara vid möten.

4 personer står vid en poster

Några av de största eventen vi arrangerade i handelskammarens regi under året var SCCK Gala Dinner (i samarbete med Kotra Tradeorganissation), Sweden Day (i samarbete med den svenska ambassaden). Vi koordinerade också olika mindre event med handelskammarens medlems företag. Det kunde expempelvis vara mindre networking event eller julevent och golfevent. The SCCK Gala Dinner 2022 hölls i slutet av september och vi började planera redan flera månader tidigare. De många förberedelserna gjorde att det blev stressigt men också roligt. Eventet hade cirka 200 gäster, där gäster från handelskammarens medlemsföretag. svenska ambassadörer flera ministrar och generaler m.fl. kom. Under eventet fick jag även hålla ett svenskt traditionellt tal som heter ”talet till mannen” medan handelskammarens tidigare general manager höll ”talet till kvinnan”. Det var det en otroligt annorlunda och rolig upplevelse.

8 personer står uppställda för fotografering framför en bild av skog
7 personer står uppställda framför kameran på ett business forum

Bild: SCCK medverkade på ett Business Forum event anordnat av Kotra och ECCK (European Chamber of Commerce).

5 personer står uppställda framför en blomsterkreation i en park

Bild: SCCK besökte Cheongnamdae där eventet ”Chungbuk for Diplomatic Missions in Korea and Economic Organizations” hölls.

Mina lärdomar

Efter nio månader på Svenska Handelskammaren i Seoul tar jag med mig kunskaper om hur man prioriterar arbete i en arbetsmiljö med högt tempo. Jag har även fått uppleva hur arbetskulturen skiljer sig mellan Korea och Singapore. Många svenska företag i Korea är bemannade med främst koreaner varav  många har implementerat den svenska arbetskulturen. Genom praktiken har jag blivit ombedd att ta initiativ och ansvar samtidigt som man stöttat mig vid behov. Den viktigaste lärdomen jag tar med mig är att vara självgående, ta initiativ och inte vara rädd för att ta mig an utmaningar. Efter alla mina besök på de olika företagen fick jag en bättre insikt över hur olika svenska företag arbetar i Korea. Jag fick även chans att utveckla mig på ett personligt och proffesionellt plan, exempelvis skulle jag säga att jag blivit modigare och vågat ta flera risker.

Jag vill rikta ett stort tack till Stipendiefonden för svensk utlandsungdom och Karin Ehnbom-Palmquist för denna möjlighet. Jag är också väldigt tacksam till SCCKS General manager,  och chairperson och alla personer jag fått träffa under min praktik. Jag har fått utvecklas på flera olika plan och fått utveckla goda relationer. Jag är otroligt tacksam för allt jag fått uppleva och lära mig.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn