Rapport från Caroline Forsgren på Svenska Handelskammaren i Singapore 2021

Sedan länge har jag haft ett stort intresse för Kina och Asien och har tidigare läst kinesiska och bott i Kina i ett år och tyckte denna chans var en otroligt bra möjlighet för att kunna få lära mig mer om relationerna mellan Sverige och Singapore. Trots många motgångar gällande att erhålla visum som uppstod av pandemin fick jag till slut möjligheten att anlända till Singapore och praktisera under tre till fyra månader på den svenska handelskammaren i Singapore. Handelskammaren i Singapore arbetar med att främja svensk handel i Singapore och arbetar med att underlätta ett utbyte mellan svenska och singaporeanska företag, inklusive både statliga och icke-statliga organisationer. Det innebär att handelskammaren erbjuder ett brett utbud av möjligheter och kunnande inom nätverkande och annan kompetens för svenska associerade företagare. Man tillhandahåller också plattformar för svenska företag att få kontakt med motsvarande intressenter i Singapore. Handelskammaren anordnar runt 70 event per år.

Caroline har brunt långt hår, ler mot kameran. Hon står framför en skylt med olika loggor på, iklädd vit topp, blå veckad kjol. Hon håller i ett munskydd.
Caroline Forsgren

Mina arbetsuppgifter på den svenska handelskammaren i Singapore

På grund av pandemin blev mina arbetsuppgifter på handelskammaren annorlunda än vad tidigare praktikanter haft. Under hösten 2021 rådde det restriktioner i Singapore om att de anställda från olika företag skulle arbeta hemifrån och att man fick umgås i sällskap om max fem personer. Så småningom begränsades sällskap till att omfatta max två personer. Det bidrog till att mina handelsuppgifter varierade och att eventen som handelskammaren utförde främst hölls virtuellt. Eftersom den svenska handelskammaren i Singapore leds av endast två anställda fick jag ta mycket eget ansvar. En typisk vecka innehöll förberedelser inför event, skapandet av en content calendar med nyheter om vad som skulle hända inom handelskammarens business community och skriva marknadsföringsmaterial till handelskammarens sociala kanaler. Jag var också i egenskap av styrelsemedlem i  Young professionals delaktig i att planera, marknadsföra och delta i YP-s event. Tillsammans med ordföranden Young Professionals ordförande och skapade jag ett Instagram. Vi uppdaterade kommitténs sociala medier och planerade olika event som skulle hållas under hösten 2021 och våren 2022.

En upplyst fontän i gul eller guld mot en svart nattlig balgrund i stadsmiljö

Kvinnligt mentorskapsprogram

Under min praktik fick jag också medverka i olika initiativ som handelskammaren hade arbetat med inom hållbarhet och jämställdhet. Handelskammaren hade bland annat tillsammans med ett av sina medlemsföretag sitt första kvinnliga mentorskapsprogram för sina många medlemsföretag som exempelvis IKEA, Atlas Copco och Hexagon Manufacturing Intelligence. Programmet syftade till att främja kvinnligt ledarskap och jag fick ta ett stort ansvar för programmet där jag medverkade i teams-möten med projektgruppen som ansvarade för programmet. Jag fick bidra med egna ideer och förbereda materialet till mentorskaps kick-offen och hålla kontakten med samtliga involverade. Jag fick se till så att allt material som behövdes för programmet var färdigställt innan kick-offen.

Videokonferens med en mängd ansikten på en skärm

Candid: 100 perspectives on gender equality

Ett annat projekt som handelskammaren arbetade  med var att släppa en digital kampanj och en bok som heter #Candid: 100 perspectives on gender equallty. Den innehåller intervjuer med 100 män och ett antal kvinnor och deras syn på gender equality. Jag fick vara delaktig i att arbeta med materialet i boken som att skriva om intervjuer till texter, korrekturläsa, finna material och artiklar om jämställdhet på arbetsplatsen. Jag deltog också i veckovisa zoom-möten med projektgruppen där vi  diskuterade olika ideer och uppdaterade varandra om arbetet med boken. Här upplevde jag att jag fick utrymme att ta plats och bidra med synpunkter och ideer gällande projektets lansering.  Innan boken släpptes fick jag även sätta upp en plan för den digitala kampanjen i en trello board (en content calendar) och förbereda posts som skulle släppas i samband med boksläppet. Efter det att projektet  lanserats uppkom nya projekt såsom en så kallad ”pledge” om att svenska företag skulle dubblera sin pappaledighet. I samband därmed tillkom nya arbetsuppgifter och jag fick vara med att sammanställa en digital kampanj för projektet.

Talks by SwedCham Singapore

Podcastproduktion Under praktiktiden brukar det vanligtvis finnas möjlighet att söka ett stipendium från stiftelsen för export och handel. Jag sökte stipendiet för mitt projekt att skapa en podcast åt kammaren där jag talade med olika aktörer inom handelskammarens medlemsorganisationer. Jag erhöll stipendiet och fick därefter planera vilka personer jag skulle kontakta för att gästa podcasten, sätta upp möten med dem, skriva ett manusintervjufrågor till respektive avsnitt, kontakta podcastredigerare etc. Genom att arbeta med detta projekt fick jag lära mig att strukturera, planera och arbeta med många projekt samtidigt. Det gav mig även möjlighet att lära mig mer om Singapore, regionen och knyta kontakter med de olika aktörerna inom handelskammarens nätverk.

Bild med texten Talks BY: Swedcham Singapore with Caroline Forsgren

Lärdomar från min praktiktid

Trots de strikta restriktionerna i Singapore som förhindrade fysiska möten, är min upplevelse av praktiktiden mycket positiv.  Jag upplever att jag fått en större insikt hur svenska bolag arbetar i Singapore och regionen, vilka möjligheter de ser och inom vilka områden som svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt och efterfrågat. Tyvärr medförde restriktionerna att det blev svårt att planera en del event som vi hade hopp om skulle vara online. Vissa projekt, som jag hade velat arbeta med, blev också uppskjutna. Tiden på handelskammaren gav mig en unik inblick i det svenska och lokala näringslivet och jag fick möjlighet att knyta flera värdefulla kontakter.  Jag är tacksam för att ha fått träffa alla företagsledare, entreprenörer och andra som jag fick utbyta erfarenheter med. Den stora variationen i mina arbetsuppgifter lärde mig att bli anpassningsbar och tvingade mig att lämna min trygghetszon.

Efter min praktiktid i Singapore fick jag möjligheten att fortsätta praktiken på den svenska handelskammaren i Seoul i Sydkorea där jag för närvarande bor. Det är något som jag ser mycket fram emot!

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn