Rapport från Sarah Nygård på Handelskammaren i Taipei 2022/2023

Under sommarmånaderna 2022 inledde jag min praktik vid Svenska Handelskammaren Taipei, som fortsatte på distans fram till oktober 2022 då covid-restriktionerna lättades. Min praktik involverade en mängd olika ansvarsområden, inklusive administrativt arbete, ledandet av ett samarbete med Talent Circulation Alliance, samt planerandet och uppstarten av Young professionals och välkomstmiddagen för utbytesstudenterna till Taiwan.

Flera personer står mot en vägg uppställda för foto

Under COVID-19, hade inte Young Professionals möjlighet att träffas som vanligt. Dock, när restriktionerna släpptes, och de svenska utbytesstudenterna igen hade möjlighet att komma till Taiwan, undertog jag mig uppgiften att starta denna plattform pånyo. Under hösten 2022 och våren 2023 hade vi kontinuerligt kontakt med cirka 35-40 stycken utbytesstudenter, som jag anser vara en betydlig siffra, med tanke på att detta var året då Taiwans släppte covid-restriktionerna. Studenterna kom till större del från de universitet och högskolor som var medlemmar i kammaren, d.v.s. Chalmers Tekniska Högskola, Linköping Universitet, och Halmstad Högskola.

Under praktiken hade vi möjlighet att både återuppbygga och utöka Young Professionals (YP) efter pandemin. Detta gjordes genom ett nytt initiativ, att bjuda in anställda från våra medlemsföretag att gå med i YP. Några av de aktiviteter och evenemang som jag specifikt arrangerade för YP inkluderade bland andra studiebesök till våra medlemsföretag som Scania, Atlas Copco och IKEA. Jag hade även möjlighet att arrangera välkomstmiddagar tillsammans med våra senior liasions, After Works och seminarier. Dessa event deltog studenterna aktivt på, och bidrog till ett kulturellt utbyte och lärande av svenska företag i Taiwan.

Personer står vid ett utställningsbord intill en rollup

Ytterligare aktiviteter som vi som kammare arrangerade under året inkluderade seminarier, nätverksevent och sammankomster, såsom Cosy Friday och Swedish Christmas Winter BBQ, samt kulturella aktiviteter såsom ”cinnamon bun baking day” där vi tillsammans bakade kanelbullar tillsammans med anställda i Electrolux nya upplevelsekök och ett Lucia-event tillsammans med Svenska Skolan Taiwan.

Arbetet under våren 2023 bestod till stor del av det administrativa arbetet inför värvandet av den nya VD:n samt den nya praktikanten. Ytterligare beslutades det att Sweden Day inte skulle hållas, utan istället lades ett större fokus på fler aktiviteter för kammarens medlemmar. Detta inkluderade bland andra golfturneringar, gin-provning och ett kyrkoevent som hölls i samarbete med en präst stationerad i Thailand från Svenska Kyrkan.

Gruppfoto inomhus

Under vårterminen hade jag förmånen att genomföra en månadspraktik vid medlemsföretaget Business Sweden. I min roll fick jag arbeta med uppgifter som både inkluderade olika marknadsundersökningar, uppdatering av information, samt assisterande stöd under en 3-dagars semiconductor delegation. Ytterligare, kickade vi av ett mentorskapsprogram för Young Professionals med cirka 8 mentorer från våra medlemsföretag och 8 mentees.

Slutligen vill jag tacka Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom som möjligjort min praktik i Taiwan, Fredrik Boye (tidigare VD för handelskammaren), Business Sweden, och senior liasions Glenn Liu och Julia Bergström, som gett ovärderligt stöd och råd under min tid som praktikant.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn