Rapport från Maja Ohlsson på Svenska Handelskammaren i Singapore 2018/2019

Maja talar i mikrofon inför grupp

Vardagen på SwedCham i Singapore

Misionen hos Swedish Chamber of Commerce i Singapore är ”SwedCham promotes the interests and the value propositions of the Singapore based Swedish business community” och detta genomför vi via tre områden; Agerar som ett nätverksforum för de svenska bolagen som är etablerade i Singapore, för dem att etablera kontakter och marknadsföra deras produkter och tjänster. Vara en accelerator för kunskap och diskussion, samt viss lobbying som vi främst gör tillsammans med Business Sweden och svenska ambassaden. Vi har ett nära samarbete med dessa två parter, vilket vi benämner som Team Sweden. Vi gör aktiviteter både tillsammans med Team Sweden och separat, och områdena som våra seminarier går under är; Sustainability; Trade related themes; Digitalisation, Innovation & Design; and Leadership, Talent supply and Corporate Culture. Fokusområdena är framtagna baserat på vilka industrier och områden som är av högst intresse bland de svenska bolagen. Utöver samarbetet med Team Sweden, har vi ett väletablerat samarbete med de andra Nordiska Handelskamrarna.

Personer i vita skyddskläder i verksamhetslokal.

Min vardag på SwedCham är väldigt varierad, dels med tanke på att vi anordnar runt 40 event per år ger det oss nästan ett event i veckan, och dels med anledning av att SwedCham fortfarande är en nystartad organisation så är våra roller och uppgifter väldigt dynamiska. Det har gett mig möjligheten att få mycket ansvar och att få testa olika saker. En typisk vecka innehåller förberedelser inför event, dvs skriva marknadsföringsmaterial till via våra sociala kanaler, beställa mat till event, hålla kontakten med våra samarbetspartners som SEB och Nordea samt talarna inför eventen. Utöver våra egna event, representerar vi SwedCham på andra seminarium t.ex. som EuroCham, Business Sweden, Ambassaden eller som någon av våra andra samarbetspartners/medlemmar anordnar. Det är även frekventa möten med olika parter som Team Sweden, de nordiska handelskamrarna och vår styrelse. Utöver detta har 50-70% av min tid lagts på olika projekt, som vardera har pågått i ca 3 månader.

Mina projekt

De olika projekten jag har jobbat med är följande, som vardera sträckt sig i 2-3 månader:

  • Projektledare för vår årliga Galamiddag – Midwinter Ball med 230 gäster i november 2018. 
  • Projektledare för vår tryckta publikation ”Swedish Business Directory in Singapore”, som gavs ut av Team Sweden in Singapore. 
  • Ansvarig för vår konvertering och lansering av SwedCham’s nya Webbsida och etableringen av vår nya Event + CRM system EventBank. 
  • Ansvarig från SwedChams sida i 2019’s ”Swedish Business Climate Survey in Singapore”, ett samarbete tillsammans med Business Sweden, med lika delat ansvar. 
  • Starta upp och tillsatt styrelse till SwedCham’s Young Professionals nätverk. 
  • Projektledare för ett europeisk Young Professionals event som anordnades tillsammans med Belgiska/Luxemburg handelskammare, med 80 deltagande gäster.

Tre tjejer i festkläder med övriga deltagare bakom.

Människor jag träffat

  • De regionala General Managers för alla de stora svenska bolagen som finns i Singapore t.ex. Horst Wasel (Atlas Copco) och Jan Stjernström f.d. VD på SEB, dessa har jag träffat på våra egna seminarium, våra styrelsemöten och genom mailkontakt vid de olika projekt som jag varit ansvarig för. Dessa har jag lärt mig mycket av.
  • I och med vårt nära samarbete inom Team Sweden så har jag jobbat mycket med vår Ambassadör Niclas Kvarnström, Handelskommisionär Emil Akander, Business Sweden’s olika Country managers i ASEAN, nästan på veckobasis. Sedan fick jag möjlighet att träffa och prata med Prins Daniel och Marcus Wallenberg vid deras besök i maj.
  • Via vårt europeiska samarbete har jag träffat ambassadörerna för de andra nordiska länderna samt även spelat fotboll mot den belgiska ambassadören (och vunnit, vilket är viktigt att poängtera!)
  • Via vårt samarbete med den singaporianska regeringen så har jag mött deras politiker och representanter vid ett flertal tillfällen. Det har varit väldigt inspirerande med tanke på att politiker-yrket i Singapore är högt rankat och de är väldigt duktiga retoriker.
Sju personer i gruppfoto med rollups bakom.

Mina främsta lärdomar

Mina lärdomar från att ha jobbat för SwedCham i Singapore och efter att ha bott i Singapore i ett år kan delas in i tre områden. Till att börja med, hur svenska bolag jobbar i Singapore och regionen, vilka möjligheter de ser och inom vilka områden som svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt och efterfrågat. De stora intresseområdena är hållbarhet, innovation och infrastruktur. Singapore är den självklara regionala affärshubben för ASEAN p.g.a. dess goda affärsklimat samt geografiska placering.

Vidare har jag fått många insikter om skillnaderna mellan olika länder i Asien, samt vilka möjligheter som finns på de olika marknaderna i ASEAN. Regionen som sin helhet har enorm tillväxt och den förväntas bibehållas under många år framöver. Tillväxten kommer ifrån den snabbt ökande medelklassbefolkningen samt ländernas satsningar inom infrastruktur och internetuppkoppling. ASEAN är en spännande marknad som man borde hålla ögonen på!

Den mest värdefulla erfarenheten är förståelsen av att samarbeta och göra affärer mellan parter från olika kulturer. Singaporianska regeringen och singaporianska företag är extremt effektiva på att fatta beslut tack vare deras hierarkiska system, och detta gör dem väldigt effektiva i deras arbete. Singapore liknar en fungerande diktatur, vilket dock inte ifrågasätts av lokalbefolkningen eftersom allt fungerar väl till vardags samt är väldigt fördelaktigt för företagens affärer. Det hierarkiska karaktärsdraget kan däremot samtidigt göra det svårare för externa parter att driva igenom beslut, då det tar tid att nå rätt person för att kunna påverka. Det har fått mig att inse hur viktigt nätverkande är här, vilket vi inte riktigt har samma fokus på i Sverige. 

Singapore är däremot känt för att vara väldigt oflexibla, vilket man som svensk är väldigt ovan med. Allt ska göras efter regler och instruktioner, och varje liten ändring så måsta de fråga sin chef först. Detta gör att deras individuella ledarskap är bristande för att man är van att detta är kulturen. Av den anledningen är kreativitet och ledarskapsförmåga två väldigt eftertraktade förmågor på arbetsmarknaden.

Maja iklädd fallskärmshopparsele framför flygplan.

Det har varit en fantastisk erfarenhet att jobba för SwedCham under ett års tid, många erfarenheter som jag kommer ta med mig i framtiden och det har fått mig att inse att jag verkligen vill jobba på en tillväxtmarknad, och det är långt ifrån omöjligt att jag söker mig tillbaka till ASEAN!

/Maja Ohlsson

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn