Rapport från Carl Bergnell på Svenska Handelskammaren i Tyskland 2021/2022

För ungefär ett år sedan steg jag in på Svenska Handelskammaren i Tysklands kontor i Hamburg. Därigenom påbörjades ett väldigt givande traineeår, fullt av lärorika och spännande moment. Tyskland befann sig då i ett läge, i vilket landet höll på att lätta på sina ganska hårda coronarestriktioner, för att åter långsamt kunna öppna upp samhället igen. Detta märktes inte minst hos handelskammaren, där medlemsaktiviteten började komma igång igen och evenemangen återigen tilltog i antal. Det var därför, passande nog, en positiv, framåtblickande tid att stiga in i en ny stad.

Bronsfärgad byggnad med torn sett underifrån mot en blå himmel

I nordtyska Hamburg ligger Svenska Handelskammarens kontor. Här ses det stora rådhuset.

Alltsedan studietiden vid Lunds Universitet, där jag pluggade europastudier, har europeiskt samarbete, Tyskland och kanske framförallt den svensk-tyska relationen intresserat mig. Därför kändes det väldigt kul, att med hjälp av Stipendiefonden få tillbringa ett helt år hos handelskammaren och med dess team i nordtyska Hamburg. Även om Tyskland geografiskt inte ligger särskilt långt ifrån Sverige, och absolut inte långt ifrån mina hemtrakter i Skåne, finns det en hel del interkulturella skillnader länderna emellan, vilka man måste uppleva för att förstå. Fast även om den tyska betydligt mer direkta kommunikationen, hierarkin och det formella ”niandet” ligger långt ifrån det svenska konsensus-tänket och duandet, gladde det mig att se hur välintegrerat det svenska näringslivet är i den tyska ekonomin och hur väloljat det gränsöverskridande samarbetet tycks vara. Att handelskammaren, dess aktiviteter och dess effektiva team på kontoret i Hamburg spelar en stor roll i denna integration, är för mig tveklöst efter mitt år på kansliet.

Att få bistå i planeringen, genomförandet och efterarbetet på och kring såväl små som stora evenemang och projekt har varit väldigt givande och de möjligheter till nätverkande som dessa event beredde, har öppnat upp viktiga dörrar för mig.

Människor sitter i stolar inomhus

Kammarens event gav goda möjligheter att lära känna den svenska delen av det tyska näringslivet.

Vardagen på kontoret var varierad och bestod i en mängd olika moment. Utöver de rent kontorstekniska uppgifterna såsom medlemskommunikation, har det varit väldigt kul att tillsammans med en kollega handha och utveckla kammarens social-media- kanaler och att egenhändigt få ansvara för kammarens nätverk för Young Professionals, Junior Chamber Club. Att dessutom mer och mer självständigt få ta över planeringen och arbetet kring kammarens mentorskapsprogram har varit enormt utvecklande och kanske nåddes kulmen av denna utveckling när jag fick presentera kammaren och intervjua en medlem på tyska inför årets adepter.

Två personer sitter i varsin stol och pratar med varandra

Att få presentera kammaren och Junior Chamber Club inför årets adepter var väldigt kul.

I detta språkliga tecken vill jag till sist belysa den enorma utveckling som traineetiden har givit mig vad gäller språket. Visserligen hade jag redan innan året i Hamburg haft en hel del att göra med tyskar och det tyska arbetslivet, men att under varje dag, under ett års tid, få möjlighet att mer eller mindre uteslutande prata tyska, har verkligen bidragit till att stärka mina tyskkunskaper.

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner och alldeles oavsett om framtiden åter bär mig tillbaka till Tyskland, eller till Sverige, kommer dessa språkkunskaper att vara av oerhörd betydelse. Därför är jag väldigt glad över att jag fattade beslutet att söka traineetjänsten hos Svenska Handelskammaren i Tyskland och jag är samtidigt enormt tacksam över att Stipendiefonden ekonomiskt möjliggjorde året.

Stort tack till Stipendiefonden för denna fina möjlighet!

Carl Bergnell porträtt svartvitt. Han har kort mörkt hår, ljus skjorta och kavaj.

Carl Bergnell

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn