Rekvireringen är nu öppen för stipendiater vid de svenska utlandsskolorna

En grupp barn vid lektion med lärare

Ett mail med information om rekvirering, dvs att lämna bankkontouppgifter för utbetalning av stipendiemedel har idag skickats ut till samtliga beviljade stipendiater vid svenska utlandsskolor. För elever vid SSHL och Lundsbergs skola behövs ingen rekvirering utan stipendiemedel betalas direkt till skolorna.

För att rekvirera stipendiemedel, logga in på ditt ansökningskonto alternativt gå till fliken Ansökan, scrolla ner till det gula fältet där det står Ansökan är öppen för rekvirering och klicka på den blå knappen Rekvirera stipendiemedel här. Du hamnar då på Min Sida där du kan logga in och rekvirera.

Utbetalningar sker från slutet av oktober och framåt allteftersom rekvireringar skickas in.

Som tidigare meddelats betalas stipendiemedel ut till beviljade sökande vid de svenska utlandsskolorna vid två separata tillfällen efter genomförd rekvisition, en gång i oktober/november och en gång på vårterminen start förutsatt att eleven går kvar i skolan.

Dela inlägget med vänner här

Facebook
Twitter
LinkedIn